Världsmusik II, 7,5 hp

Denna kurs fördjupar vi oss i ämnet världsmusik och omsätter i praktiskt musicerande. Du får spela och sjunga i genrer från olika musiktraditioner världen över, men också vara med och skapa ny musik genom genreöverskridande improvisation. Du får också självständigt fördjupa dig i någon särskild musiktradition som du själv väljer och sedan förmedlar till övriga deltagare. Kursens avslutas med en konsert där vi framför kursens repertoar i egna arrangemang som vi arbetat fram tillsammans.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Världsmusik I, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4624