Visuell kommunikation, 7,5 hp

I kursen utforskas visuell kommunikation med hjälp av teorier och metoder som erbjuder verktyg för att analysera och förstå hur olika visuella element kommunicerar i samverkan med varandra. Vi analyserar en rad olika medieformer så som webbsidor, förpackningar, affischer, teknologier för att utforska hur det visuella och materiella skapar mening. Vi kommer att undersöka hur kommunikativa element utgör resurser för att kommunicera specifika idéer, attityder och värderingar gentemot olika mediepubliker. Under föreläsningar och seminarier får studenterna arbeta med en uppsättning analysverktyg för att analysera egna exempel i relation till dessa.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1324

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1631