Visuell kommunikation, 7,5 hp

I kursen utforskas visuell kommunikation med hjälp av metoder som kallas "multimodala" eftersom de tillåter oss att analysera och förstå hur flera olika visuella funktioner och former kommunicerar. Vi analyserar en rad olika medieformer så som webbsidor, tablet-design, livsmedelsförpackningar, branding, politisk kommunikation, etc. Vi kommer att undersöka hur kommunikativa element utgör resurser för att kommunicera specifika idéer, attityder och värderingar gentemot kundsegment och målgrupper. Under varje föreläsning inhämtar studenterna kunskaper om en uppsättning analysverktyg och förväntas leta upp och analysera sina egna exempel i seminarier.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1020

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1324