This page in English

Lärarutbildning vid Örebro universitet

Framtidens lärarutbildning

Barn som ler och håller om varandra

Framtidens lärarutbildning!

Framtidens lärarutbildning var en strategisk satsning som avslutades i mars 2022. Projektets syfte var att utveckla en lärarutbildning av hög kvalitet som svarar mot både nuvarande och framtida behov.
Läs mer om projektet här!

Elev och lärare tittar i mikroskop

Integration mellan teori och praktik

Mål A i projektet syftar till att öka integrationen mellan teori och praktik. Läs mer!

Flicka som tittar in i kameran

Innovativt utbildningsinnehåll

Mål B i projektet syftar till att skapa ett innovativt utbildningsinnehåll. Läs mer!

Studenter som samarbetar

Sammanhållen utbildning

Mål C i projektet syftar till att skapa en väl sammanhållen utbildning. Läs mer!

Barn som har dragkamp

Stark vetenskaplig grund

Mål D, lärarutbildningen ska stå på en stark vetenskaplig grund. Läs mer!