Projektet framtidens lärarutbildning

Stark vetenskaplig grund

Framtidens lärarutbildning var en strategisk satsning vid Örebro universitet med syfte att utveckla en lärarutbildning av hög kvalitet som svarar mot både nuvarande och framtida behov. Visionen var att skapa en utmanande lärarutbildning i stimulerande lärmiljöer som lockar motiverade studenter. Projektet hade fyra mål. Här presenteras mål D och de delprojekt som huvudsakligen arbetade för en stark vetenskaplig grund i lärarutbildningen.

Mål DBild 4 FLUT hemsida.jpg

Lärarutbildningen har en stark vetenskaplig grund där praktiknära forskning är en central del.

Delprojekt

Dessa delprojekt har haft sin tyngdpunkt i arbetet med att skapa en stark vetenskaplig grund i lärarutbildningen:

Forskningsbaserat lärande

Praktiknära forskning