This page in English

Projektet framtidens lärarutbildning

Delprojekt

Här presenteras de delprojekt som ingått i Framtidens lärarutbildning.

För att nå målen för projektet Framtidens lärarutbildning genomfördes ett antal delprojekt. Varje delprojekt relaterade till ett eller flera av följande projektövergripande mål:

  1. Lärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning med god integration mellan teori och praktik.
  2. Lärarutbildningen bedrivs i stimulerande lärandemiljöer och har ett högkvalitativt och innovativt utbildningsinnehåll gällande såväl ämneskunskaper som den utbildningsvetenskapliga kärnan.
  3. Lärarutbildningen är en sammanhållen utbildning vars studiegångar, lärandemål och bedömningar stärker utbildningens progression och kollegiala sammanhållning.
  4. Lärarutbildningen har en stark vetenskaplig grund där praktiknära forskning är en central del.

Genomförda delprojekt