Projektet framtidens lärarutbildning

Sammanhållen utbildning

Framtidens lärarutbildning var en strategisk satsning vid Örebro universitet med syfte att utveckla en lärarutbildning av hög kvalitet som svarar mot både nuvarande och framtida behov. Visionen var att skapa en utmanande lärarutbildning i stimulerande lärmiljöer som lockar motiverade studenter. Projektet hade fyra mål. Här presenteras mål C och de delprojekt som huvudsakligen arbetade för en sammanhållen utbildning.

Mål CBild 2 FLUT hemsida.jpg

Lärarutbildningen är en sammanhållen utbildning vars studiegångar, lärandemål och bedömningar stärker utbildningens progression och kollegiala sammanhållning.

Delprojekt

Dessa delprojekt har haft sin tyngdpunkt i arbetet med att skapa en sammanhållen utbildning:

Digital hemvist

Fysisk hemvist

Lärarstudent 2.0

Samarbete och samverkan

Delprojekten har haft ett nära samarbete med programansvariga för de olika lärarprogrammen