Projektet framtidens lärarutbildning

Innovativt utbildningsinnehåll

Framtidens lärarutbildning var en strategisk satsning vid Örebro universitet med syfte att utveckla en lärarutbildning av hög kvalitet som svarar mot både nuvarande och framtida behov. Visionen var att skapa en utmanande lärarutbildning i stimulerande lärmiljöer som lockar motiverade studenter. Projektet hade fyra mål. Här presenteras mål B och de delprojekt som huvudsakligen arbetade för att utveckla ett innovativt utbildningsinnehåll.

Mål BBild 3 FLUT hemsida.jpg

Lärarutbildningen bedrivs i stimulerande lärmiljöer och har ett högkvalitativt och innovativt utbildningsinnehåll gällande såväl ämneskunskaper som den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Delprojekt

Dessa delprojekt har haft sin tyngdpunkt i arbetet med utveckling av ett innovativt utbildningsinnehåll:

Digital läskompis

Internationella och interkulturella perspektiv

Nya lärmiljöer