Projektet framtidens lärarutbildning

Integration mellan teori och praktik

Framtidens lärarutbildning var en strategisk satsning vid Örebro universitet med syfte att utveckla en lärarutbildning av hög kvalitet som svarar mot både nuvarande och framtida behov. Visionen var att skapa en utmanande lärarutbildning i stimulerande lärmiljöer som lockar motiverade studenter. Projektet hade fyra mål. Här presenteras mål A och de delprojekt som huvudsakligen arbetade för integration mellan teori och praktik.

Mål ABild 1 FLUT hemsida.jpg

Lärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning med god integration mellan teori och praktik.

Delprojekt

Dessa delprojekt har haft sin tyngdpunkt i arbetet med integration mellan teori och praktik:

Adjungerade adjunkter

Samverkan för att främja skolnärvaro

Övningsskola 2.0