Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik, Instrument och ensemble, 300 hp

Starttermin: Hösten 2023 (kommande)

I ämneslärarprogrammet Musik, Instrument och ensemble utbildar du dig till musiklärare med fördjupning i huvudinstrument/sång. Utbildningen ger dig behörighet att arbeta i såväl gymnasie- och grundskola som i frivillig musikverksamhet.

Anmälan öppnar 2023-03-15

Genom att fylla i min e-postadress ovan godkänner jag att ni använder och lagrar min e-postadress i syfte att påminna mig när anmälan öppnar, och att adressen därefter raderas. Om programmet inte kommer att erbjudas godkänner jag även att ni skickar mig information om detta. Skicka e-post till This is an email address om du vill bli borttagen från denna tjänst. Läs hela villkorstexten här

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6 och godkänt färdighetsprov som prövar musikaliska kunskaper och färdigheter.

På Musikhögskolan vid Örebro universitet är du en del av en konstnärlig och vetenskaplig miljö där du har möjlighet att samverka och musicera med studenter på musikhögskolans samtliga program.

I programmet varvas ämnesstudier i musik med verksamhetsförlagd utbildning och kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Av programmets 300 hp utgör ämnesstudierna i musik totalt 210 hp.

Som musiklärare behöver du inte bara kunna spela och sjunga själv: du behöver också vara intresserad av att arbeta med barns och ungdomars lärande i, och för, ett framtida samhälle. Därför kombinerar utbildningen praktiska studier i exempelvis ackordinstrument, ensembleledning, musikteori, röstträning och digitala verktyg med vetenskapligt grundad reflektion och verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen är då förlagd till skolor där du får utvecklas i din lärarroll och uppleva skolan som arbetsplats. I slutet av utbildningen får du under handledning fördjupa eller bredda ditt musikpedagogiska intresse i ett självständigt arbete.

I fördjupningskurserna får du möjlighet att utveckla ditt eget musicerande på ditt huvudinstrument, såväl solistiskt som i ensembleform. Du får även kunskaper och redskap för instrumentalundervisning. Genom att medverka i olika konsertprojekt tränas du i att kommunicera musikaliskt uttryck och driva sceniska projekt.

Utbildningsplan Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik, Instrument och ensemble, 300 hp

Programmet består av kurser i:

  • Ämne 1: Musik
  • Ämne 2: Instrument och ensemble (fördjupning)
  • Utbildningsvetenskaplig kärna

Termin 1 och 2
De två första terminerna ägnas åt ditt förstaämne och innehåller kurser som ger grundläggande musiklärarkunskaper samt musikpedagogik. Termin 2 innehåller bland annat fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Termin 3
Denna termin består av studier inom utbildningsvetenskaplig kärna och läses tillsammans med andra lärarstudenter på universitetet. Kursen innehåller bland annat fem veckors VFU.

Termin 4
Den fjärde terminen på programmet börjar du med ditt andraämne.

Termin 5

Termin 5 ägnas åt studier i förstaämnet och innehåller bland annat fem veckors VFU. Under denna termin kan det finnas möjlighet till utbytesstudier.

Termin 6
Den sjätte terminen delas mellan dina två ämnen. Terminen inleds med en kurs i förstaämnet och avslutas med en kurs i andraämnet.

Termin 7
Hela denna termin ägnas åt ditt andraämne. Under terminen kan det finnas möjlighet till utbytesstudier.

Termin 8
Termin 8 inleds med studier inom utbildningsvetenskaplig kärna och avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp i ditt andraämne.

Termin 9
Denna termin ägnas åt kurser i förstaämnet, och innehåller bland annat ett självständigt arbete om 15 hp.

Termin 10
Programmets sista termin läser du inom utbildningsvetenskaplig kärna. Terminen innehåller bland annat fem veckors VFU.

Som en del av behörigheten till programmet krävs godkända färdighetsprov.

Färdighetsprovet kommer att genomföras i vecka 19. Mer information om anmälan till prov mm kommer att skickas till dig som anmält dig till programmet.

Läs mer här om provens upplägg, bedömningskriterier mm.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6 och godkänt färdighetsprov som prövar musikaliska kunskaper och färdigheter.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2023

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 20

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Johanna Levin

Anmälningskod ORU-19317

Utbildningen förbereder för undervisning i gymnasieskolan och grundskolans årskurs 7-9. Dessutom ger den behörighet att arbeta i grundskolans övriga stadier med ämnet musik. Utbildningen är också det naturliga valet för dig som vill arbeta i musik- och kulturskola eller annan musikpedagogisk verksamhet med instrumental-/sång- och ensembleundervisning.

Simon Ekdahl

Skickliga lärare kan få en bra löne- och karriärutveckling

– Lärare utmanas inte bara av nya elever utan också av en allt snabbare takt vad gäller samhälls- och teknikutveckling. Dessutom har skolan genomgått stora förändringar med ny skollag och andra styrdokument, säger Simon Ekdahl.

Han läste först till lärare årskurs 4-9 i Jönköping men bestämde sig för att flytta till Örebro och började läsa sociologi och sedan matematik, naturvetenskap och pedagogik på Örebro universitet. Han började arbeta som lärare 2004 och fick jobb på IT-Gymnasiet 2006.

– Utbildningen gav en bra bild av vad det innebar att arbeta som lärare. Dessutom vikarierade jag samtidigt som jag pluggade.

Minska glappet

År 2013 blev han förstelärare och fick ansvar för att leda utvecklingen av det kollegiala lärandet. Ett arbete han fortsätter med men nu i rollen som rektor. I hans bokhylla står böcker av Helen Timperley, Dylan Wiliam och John Hattie. Det är en del av det kollegiala lärandet att läsa aktuell forskning, diskutera, omsätta i praktiken och utvärdera.

– Målet är att minska glappet mellan undervisning och lärande. Det betyder att skolan vill minska skillnaden mellan vad läraren lär ut och vad eleverna faktiskt lär sig. Vi har bra koll på detta med det finns med att göra.

Utifrån forskning går de igenom olika moment och jämför hur olika lärare arbetar. Det kan till exempel handla om hur de ska starta en lektion för att elever ska veta vad som förväntas av dem.

Alla människor vill utvecklas

– Lärarna beskriver hur de arbetar men gör även lektionsbesök hos varandra. Men för att kunna göra detta måste det finnas en trygghet i gruppen. Först då kan lärare sänka garden och erkänna för en kollega att de behöver hjälp.

– Alla människor vill utvecklas och det är viktigt att inte tro att man är färdig. Det gäller både lärare och elever - och inte minst mig som rektor.

Det skrivs och pratas mycket om läraryrket – både bra och dåligt. Men Simon Ekdahl konstaterar att det finns möjlighet att göra karriär och att lönerna har gått upp.

– Skickliga lärare kan få en bra löne- och karriärutveckling, avslutar Simon Ekdahl. Jag utbildade mig för att jag ville arbeta som lärare men ett uppdrag har lett till nästa. Vad nästa steg är vet jag inte ännu.

Text och foto: Linda Harradine

Anna Lundmark

Dans- och musikintresse ledde till läraryrket

Det var det stora dans- och musikintresset, som gjorde att Anna Lundmark valde musiklärarutbildningen med inriktning rytmik vid Örebro universitet.

– Och där fick jag lära mig rytmikmetoden. Det är en pedagogik där du lär dig genom att uppleva musiken med kroppen som redskap. Det är det som jag i första hand tagit med mig från min utbildning.

Nu jobbar Anna Lundmark som musiklärare på Alsalamskolan i Örebro, en friskola med arabiska som profil. Hon är lärare från klass fyra och upp till nionde klass och har arbetat på skolan sedan hon tog examen 2014. I grund och botten är hon alltså musiklärare men nu undervisar hon även i bild och svenska som andraspråk.

Mentor för en förberedelseklass

– Förra året var jag dessutom mentor för en förberedelseklass, och nu följer jag de flesta av eleverna i deras årskurs. Förberedelseklassen samlar nyanlända barn, främst för att se till att svenska språket kommer igång och fungerar för att klara av det fortsatta skolarbetet.

– Jag har alltid jobbat massor. Under min studietid arbetade jag med kultur för vuxna med funktionsnedsättning. Där var jag körledare, sångpedagog och teaterlärare.

Dessutom var hon engagerad i SMASK, en musikalisk studentfest, som balettkoreograf och dansare och under studietiden hann hon med att både ta en sabbatstermin i Sydamerika och åka på en utbytestermin till Brasilien.

Älskar språk

– I Sydamerika var det helt fantastiskt att få möta och uppleva andra kulturer. Jag älskar språk och utvecklade min skolspanska enormt under mina månader i Sydamerika. Spanskan blev sedan till portugisiska när jag var på utbytesstudier i Brasilien, skrattar Anna.

När vi lämnar henne börjar hon förbereda morgondagens lektioner. Bild och så lektionerna i svenska som andraspråk.

– Läraryrket är ett väldigt roligt och utmanande arbete där ingen dag är den andra lik. Ibland kan jag nästan planera ihjäl mig inför en lektion, men så fort eleverna ramlar in i salen får jag vara beredd på att lektionen kan ta en helt annan, om än spännande, väg än den jag först tänkt. Mötet med eleverna är både det roligaste och svåraste med jobbet.

Text och foto: Micael Jonsborg

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Urban Tholén

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address