Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Musik, Engelska, 300 hp

Starttermin: Hösten 2021 (anmälan stängd)

Utbildningen är för dig som vill kombinera ett yrkesliv som musiklärare med att också undervisa i engelska på gymnasieskolan. Kombinationen ger dig bred kompetens och möjlighet att utveckla såväl ditt musikintresse som ditt språkliga intresse.

Studenter på Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan Musik Engelska

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A

Dessutom krävs godkänt färdighetsprov.

I programmet varvar du ämnesstudier i musik och engelska med verksamhetsförlagd utbildning och kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Musik är ditt förstaämne och omfattar 120 hp, engelska är ditt andraämne och omfattar 90 hp. Båda ämnena innehåller ämnesdidaktik.

I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp. Din utbildning är då förlagd till skolor och du får under handledning av erfarna VFU-lärare möjlighet att utvecklas som lärare och uppleva skolan som arbetsplats.

Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan breddar och fördjupar din pedagogiska kompetens. Det handlar till exempel om utveckling och lärande, sociala relationer och konflikthantering, om specialpedagogiska frågor samt om bedömning och betygsättning.

Utbildningsplan Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Musik, Engelska, 300 hp

Programmet omfattar 300 högskolepoäng (hp) och leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Utbildningen omfattar studier i utbildningsvetenskaplig kärna, ämnen och ämnesdidaktik. Nedan följer den huvudsakliga uppläggningen av programmet med förstaämne musik och andraämne engelska.


Termin 1
Kursen Musik för lärare Ia.


Termin 2
Kursen Musik för lärare IIa och Musikpedagogik för lärare Ia, som innehåller fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).


Termin 3
Kursen Utbildningsvetenskaplig kärna I, som innehåller fem veckors VFU.


Termin 4
Kursen Engelska Ib.


Termin 5
Kursen Musik för lärare IIIa och kursen Musikpedagogik för lärare IIa, som innehåller fem veckors VFU.

Termin 6
Kursen Musik för lärare IVa och kursen Engelska IIb.


Termin 7
Kursen Engelska IIIb. Under denna termin kan det finnas möjlighet till utbytesstudier.


Termin 8
Kursen Utbildningsvetenskaplig kärna II och kursen Engelska IVb, som innehåller ett självständigt arbete om 15 hp.


Termin 9
Kursen Musik för lärare Va, kursen Musikpedagogik för lärare IIIa och kursen Musikpedagogik för lärare IVa, som innehåller ett självständigt arbete om 15 hp.


Termin 10
Kursen Utbildningsvetenskaplig kärna III, som innehåller fem veckors VFU.


Övrig information

För att få genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen måste du som antagits uppvisa registerutdrag från polismyndigheten för rektor/gymnasiechef på aktuell skola.

Utbildningen du sökt har som särskild behörighet godkända färdighetsprov. Du kommer att bli kontaktad av Musikhögskolan, Örebro universitet efter anmälningstidens utgång för eventuella kompletterande uppgifter.

Som en del av behörigheten till programmet krävs godkända färdighetsprov.

Färdighetsprovet kommer att genomföras i vecka 19. Mer information om anmälan till prov mm kommer att skickas till dig som anmält dig till programmet.

Läs mer här om provens upplägg, bedömningskriterier mm.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A

Dessutom krävs godkänt färdighetsprov.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2021

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 5

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningskod ORU-19110

Utbildningen förbereder för undervisning i gymnasieskolan i ämnena musik och engelska. Utbildningen ger också möjlighet att arbeta med dessa ämnen i grundskolans årskurs 7-9, och när det gäller ämnet musik även årskurs 1-6.

Simon Ekdahl

– Lärare utmanas inte bara av nya elever utan också av en allt snabbare takt vad gäller samhälls- och teknikutveckling. Dessutom har skolan genomgått stora förändringar med ny skollag och andra styrdokument, säger Simon Ekdahl.

Han läste först till lärare årskurs 4-9 i Jönköping men bestämde sig för att flytta till Örebro och började läsa sociologi och sedan matematik, naturvetenskap och pedagogik på Örebro universitet. Han började arbeta som lärare 2004 och fick jobb på IT-Gymnasiet 2006.

– Utbildningen gav en bra bild av vad det innebar att arbeta som lärare. Dessutom vikarierade jag samtidigt som jag pluggade.

Minska glappet

År 2013 blev han förstelärare och fick ansvar för att leda utvecklingen av det kollegiala lärandet. Ett arbete han fortsätter med men nu i rollen som rektor. I hans bokhylla står böcker av Helen Timperley, Dylan Wiliam och John Hattie. Det är en del av det kollegiala lärandet att läsa aktuell forskning, diskutera, omsätta i praktiken och utvärdera.

– Målet är att minska glappet mellan undervisning och lärande. Det betyder att skolan vill minska skillnaden mellan vad läraren lär ut och vad eleverna faktiskt lär sig. Vi har bra koll på detta med det finns med att göra.

Utifrån forskning går de igenom olika moment och jämför hur olika lärare arbetar. Det kan till exempel handla om hur de ska starta en lektion för att elever ska veta vad som förväntas av dem.

Alla människor vill utvecklas

– Lärarna beskriver hur de arbetar men gör även lektionsbesök hos varandra. Men för att kunna göra detta måste det finnas en trygghet i gruppen. Först då kan lärare sänka garden och erkänna för en kollega att de behöver hjälp.

– Alla människor vill utvecklas och det är viktigt att inte tro att man är färdig. Det gäller både lärare och elever - och inte minst mig som rektor.

Det skrivs och pratas mycket om läraryrket – både bra och dåligt. Men Simon Ekdahl konstaterar att det finns möjlighet att göra karriär och att lönerna har gått upp.

– Skickliga lärare kan få en bra löne- och karriärutveckling, avslutar Simon Ekdahl. Jag utbildade mig för att jag ville arbeta som lärare men ett uppdrag har lett till nästa. Vad nästa steg är vet jag inte ännu.

Text och foto: Linda Harradine

Anna Lundmark

Det var det stora dans- och musikintresset, som gjorde att Anna Lundmark valde musiklärarutbildningen med inriktning rytmik vid Örebro universitet.

– Och där fick jag lära mig rytmikmetoden. Det är en pedagogik där du lär dig genom att uppleva musiken med kroppen som redskap. Det är det som jag i första hand tagit med mig från min utbildning.

Nu jobbar Anna Lundmark som musiklärare på Alsalamskolan i Örebro, en friskola med arabiska som profil. Hon är lärare från klass fyra och upp till nionde klass och har arbetat på skolan sedan hon tog examen 2014. I grund och botten är hon alltså musiklärare men nu undervisar hon även i bild och svenska som andraspråk.

Mentor för en förberedelseklass

– Förra året var jag dessutom mentor för en förberedelseklass, och nu följer jag de flesta av eleverna i deras årskurs. Förberedelseklassen samlar nyanlända barn, främst för att se till att svenska språket kommer igång och fungerar för att klara av det fortsatta skolarbetet.

– Jag har alltid jobbat massor. Under min studietid arbetade jag med kultur för vuxna med funktionsnedsättning. Där var jag körledare, sångpedagog och teaterlärare.

Dessutom var hon engagerad i SMASK, en musikalisk studentfest, som balettkoreograf och dansare och under studietiden hann hon med att både ta en sabbatstermin i Sydamerika och åka på en utbytestermin till Brasilien.

Älskar språk

– I Sydamerika var det helt fantastiskt att få möta och uppleva andra kulturer. Jag älskar språk och utvecklade min skolspanska enormt under mina månader i Sydamerika. Spanskan blev sedan till portugisiska när jag var på utbytesstudier i Brasilien, skrattar Anna.

När vi lämnar henne börjar hon förbereda morgondagens lektioner. Bild och så lektionerna i svenska som andraspråk.

– Läraryrket är ett väldigt roligt och utmanande arbete där ingen dag är den andra lik. Ibland kan jag nästan planera ihjäl mig inför en lektion, men så fort eleverna ramlar in i salen får jag vara beredd på att lektionen kan ta en helt annan, om än spännande, väg än den jag först tänkt. Mötet med eleverna är både det roligaste och svåraste med jobbet.

Text och foto: Micael Jonsborg

Vill du fördjupa dig i två ämnen som intresserar dig och sedan föra vidare dina kunskaper till elever i gymnasieskolan så är Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan rätt val för dig. Som ämneslärare i gymnasieskolan arbetar du med att leda en pedagogisk verksamhet för ungdomar. Ämneslärarprogrammet vid Örebro universitet ger dig både fördjupad kompetens i de undervisningsämnen som du valt och viktiga kunskaper om till exempel utveckling och lärande, sociala relationer, specialpedagogiska frågor samt bedömning och betygssättning. 

Enligt Arbetsförmedlingens bedömning har du som utbildad ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan generellt sett mycket goda möjligheter till jobb både nu och på fem års sikt.

Lönen för ämneslärare varierar utifrån var i landet som du arbetar, hur lång yrkeserfarenhet du har och i vilka ämnen som du undervisar. För mer information om löner hänvisar vi till Sveriges kommuner och landsting (SKL) och de fackliga organisationerna Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund.

Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan omfattar 300 högskolepoäng vilket motsvarar studier i fem år på heltid.

Studietiden är 40 timmar per vecka, det vill säga heltidsstudier. Du har däremot inte schemalagd undervisning vid universitetet varje dag. Tiden då du inte är schemalagd är till för egna studier som exempelvis att läsa litteratur och förbereda dig inför tentor, seminarier, föreläsningar och workshops.

Med en examen från Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan vid Örebro universitet blir du behörig att undervisa både i årskurs 7-9 och gymnasieskolan i de ämnen som du valt att studera. Dessutom blir du behörig att undervisa inom den kommunala vuxenutbildningen. När det gäller ämnena idrott och hälsa och musik ger en ämneslärarexamen även behörighet i grundskolans årskurs 1-9.

På Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan vid Örebro universitet har vi fasta ämneskombinationer. Detta innebär att du väljer dina två undervisningsämnen utifrån de ämneskombinationer som erbjuds redan när du söker till programmet.

Örebro universitet kan bara garantera en examen om du följer den utbildningsplan som du blir antagen till på ämneslärarprogrammet hos oss. 

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Urban Tholén

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

David Persson

Varför sökte du ämneslärarprogrammet inriktning musik och engelska?
Musik och engelska är de två ämnen jag under hela min egen skolperiod haft mest glädje av. Utbildningen erbjuder två ämneskompetenser vilket jag tror kan vara en styrka i dagens yrkesklimat för lärare. Inriktningen mot gymnasieskolan är en stor anledning till att jag sökte till programmet.

När jag besökte Musikhögskolan för första gången slogs jag av den fräscha och eleganta miljön vilket gjorde att jag sökte Örebro universitet i första hand.

Vad är det bästa med ditt program?
Att bara få ha musik första terminen! Till skillnad från övriga ämneslärarprogram för musik så har Musikhögskolan ett helt läsår med ämnet, där fokus ligger på färdighetsutveckling och praktik. Jag känner att det har underlättat för mig själv, och kanske många andra, att komma in i utbildningen på ett lättsamt sätt. Sedan varvas förstaämnet musik med andraämnet engelska terminsvis. En varierande utbildning som ger två kompetenser i läraryrket, för att inte tala om att bli behörig till musikundervisning i både låg-, mellan- och högstadiet vid avslutade studier. Wow! 

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Öppet, tryggt och kul. 

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Fantastiskt! Musikhögskolan är en prestigelös plats där du får vara precis som du är och göra det du tycker mest om. Läser du detta program så tillhör du kårsektionen Qultura, en öppenhjärtig sektion med härligt folk som delar ens intressen. Kårsektionen erbjuder även nya studenter en aktivitetsfylld introduktion som är en härlig start på läsåret, ger många minnen och möjligheten att börja nya bekantskaper.  

Vad har du för framtidsplaner?
Jobba som musiklärare! (didn´t see that coming huh!?). Jag ser mig själv jobba på en gymnasieskola som musiklärare med inslag av ämnet engelska, en varierande tjänst helt enkelt. En annan dröm jag har är att jobba som musiklärare för barn med funktionsvariationer. I en sådan tjänst vill jag sprida glädje och inspirera till lärande, kanske tända det där ljuset av kreativ lust hos någon som aldrig fått en chans att visa det. Det vore fantastiskt. 

Tips till blivande studenter?
Ta del av vad universitetet har att erbjuda! Universitetsbiblioteket erbjuder en lugn pluggmiljö och all litteratur du kan tänka dig. Ta del av introduktionen i början av dina studier, det kommer ge dig en härlig start och kanske vänner för livet. Sist men inte minst, forcera inte dina studier, ta allt i din egen takt och lyssna till dig själv. Hoppas att du tycker Örebro universitet är något för dig, hjärtligt välkommen!