Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Musik, Engelska, 300 hp

Starttermin: Hösten 2019 (kommande)

Utbildningen är för dig som vill kombinera ett yrkesliv som musiklärare med att också undervisa i engelska på gymnasieskolan. Kombinationen ger dig bred kompetens och möjlighet utveckla såväl ditt musikintresse som ditt språkliga intresse.

Studenter på Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan Musik Engelska
Anmälan öppnar 2019-03-15

Genom att fylla i min e-postadress ovan godkänner jag att ni använder och lagrar min e-postadress i syfte att påminna mig när anmälan öppnar, och att adressen därefter raderas. Skicka e-post till This is an email address om du vill bli borttagen från denna tjänst. Läs hela villkorstexten här

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A

Dessutom krävs godkänt färdighetsprov.

I programmet varvar du ämnesstudier i musik och engelska med verksamhetsförlagd utbildning och kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Musik är ditt förstaämne och omfattar 120 hp, engelska är ditt andraämne och omfattar 90 hp. Båda ämnena innehåller ämnesdidaktik.

I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp. Din utbildning är då förlagd till skolor och du får under handledning av erfarna VFU-lärare möjlighet att utvecklas som lärare och uppleva skolan som arbetsplats.

Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan breddar och fördjupar din pedagogiska kompetens. Det handlar till exempel om utveckling och lärande, sociala relationer och konflikthantering, om specialpedagogiska frågor samt om bedömning och betygsättning.

Utbildningsplan Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Musik, Engelska, 300 hp

Programmet omfattar 300 högskolepoäng (hp) och leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Utbildningen omfattar studier i utbildningsvetenskaplig kärna, ämnen och ämnesdidaktik. Nedan följer den huvudsakliga uppläggningen av programmet med förstaämne musik och andraämne engelska.


Termin 1
Kursen Musik för lärare Ia.


Termin 2
Kursen Musik för lärare IIa och Musikpedagogik för lärare Ia, som innehåller fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).


Termin 3
Kursen Utbildningsvetenskaplig kärna I, som innehåller fem veckors VFU.


Termin 4
Kursen Engelska Ib.


Termin 5
Kursen Musik för lärare IIIa och kursen Musikpedagogik för lärare IIa, som innehåller fem veckors VFU.

Termin 6
Kursen Musik för lärare IVa och kursen Engelska IIb.


Termin 7
Kursen Engelska IIIb. Under denna termin kan det finnas möjlighet till utbytesstudier.


Termin 8
Kursen Utbildningsvetenskaplig kärna II och kursen Engelska IVb, som innehåller ett självständigt arbete om 15 hp.


Termin 9
Kursen Musik för lärare Va, kursen Musikpedagogik för lärare IIIa och kursen Musikpedagogik för lärare IVa, som innehåller ett självständigt arbete om 15 hp.


Termin 10
Kursen Utbildningsvetenskaplig kärna III, som innehåller fem veckors VFU.


Övrig information

För att få genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen måste du som antagits uppvisa registerutdrag från polismyndigheten för rektor/gymnasiechef på aktuell skola.

Utbildningen du sökt har som särskild behörighet godkända färdighetsprov. Du kommer att bli kontaktad av Musikhögskolan, Örebro universitet efter anmälningstidens utgång för eventuella kompletterande uppgifter.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A

Dessutom krävs godkänt färdighetsprov.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 5

Urval: Betyg (66 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (34 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Utbildningen förbereder för undervisning i gymnasieskolan i ämnena musik och engelska. Utbildningen ger också möjlighet att arbeta med dessa ämnen grundskolans årskurs 7-9, och när det gäller ämnet musik även årskurs 1-6.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

  • Studievägledare: Madeleine Holsmyr

    Telefon: 019 303000 (växel)

    E-post: This is an email address

  • Studievägledare: Susanne Sundquist

    Telefon: 019 303000 (växel)

    E-post: This is an email address