Innata immunförsvaret vid hälsa och sjukdom, 120 hp

Starttermin: Hösten 2019 (anmälan stängd)

Vill du lära dig mer om infektionssjukdomar och förstå varför vissa får en allvarlig, ibland dödlig, inflammatorisk reaktion vid infektioner, medan andra bara drabbas lindrigt?

Behörighet

Kandidatexamen inom biomedicin, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller veterinärexamen, alternativt andra examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi eller medicin. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Detta internationella masterprogram ger dig fördjupade kunskaper inom mikrobiologi, cellbiologi och molekylärbiologi samt ger dig en förståelse för funktionen av det innata immunförsvaret. Programmet är forskningsförberedande och ger dig en god plattform för forsknings- och utvecklingsarbete inom akademin, industri, myndigheter och hälso- och sjukvård. Programmet är baserat på problembaserat lärande (PBL) och genomförs i samverkan med forskningsmiljön iRiSC (Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre) vid Örebro Universitet samt med nationella och internationella forskargrupper. Programmet är starkt förankrat i forskningen vid iRiSC vilket återspeglas i undervisningens olika moment.

Programmet fokuserar på fördjupad förståelse av immunförsvarets roll vid hälsa och sjukdom. Du kommer till exempel att studera hur immunförsvar upptäcker och avlägsnar patogena organismer samt de cellulära och molekylära mekanismer som styr aktivering och modulering av kroppens immunförsvar. Programmet ger dig goda kunskaper om och färdigheter i modernt experimentellt laboratoriearbete med metodik av relevans för forskning inom området inflammation och infektionsmedicin.

En del av programmet samläses med två andra mastersprogram och stöds av de tre starka forskningsmiljöerna inom medicin vid Örebro universitet. De gemensamma kurserna kommer att ge en bredare inblick i allmänna aspekter som påverkar folkhälsan i dagens samhälle, samt forskningsmetodik och design. Alla kurser ges på engelska.

Utbildningsplan Innata immunförsvaret vid hälsa och sjukdom, 120 hp

Programmet omfattar 120 högskolepoäng (hp) och leder till en masterexamen. Huvudområde för examen är medicin.

Programmet inleds med kursen Medicin, avancerad nivå, Forskningsprocessen 15 hp. Därefter läser studenten kurserna Medicin, avancerad nivå, Avancerad cell och molekylär biologi 12 hp, Medicin, avancerad nivå, Inflammation och infektion - forskningsmetodik 3 hp, Medicin, avancerad nivå, Human genomik och bioinformatik 15 hp och Medicin, avancerad nivå, Inflammatorisk respons 15 hp.

År två inleds med kursen Medicin, avancerad nivå, Forskningsöversikt och design, 15 hp och avslutas med Medicin, avancerad nivå, Examensarbete, 45 hp inom huvudområdet medicin.

Behörighet: Kandidatexamen inom biomedicin, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller veterinärexamen, alternativt andra examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi eller medicin. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 20

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för medicinska vetenskaper

Examen: Masterexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

Efter programmet kan du söka till forskarutbildning eller arbeta med forskning och utveckling vid universitet, industri, myndigheter och hälso- och sjukvård.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Malin Bertilsson

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

The Masters programme is deeply embedded in research and you will be very well prepared for future PhD studies after you graduate. However, Örebro University can not promise any PhD positions automatically for graduated masters. We can however help you to create the personal networks needed to be successful in a future research career. 

Absolutely! We have student ambassadors that are ready to answer all your questions regarding studying at the university and the programme. You can get in contact with them via email: This is an email address

In short yes. But during the final year and the exam project you are free to perform that anywhere in the world. The most important thing is that it is a project you are really interested in. Many of our student perform their projects at other universities all over Sweden.

Most students have no problem at all finding a project. We think it is important that you find a project that is really in your interest and the coordinators can help you with contacts to find the right lab and project for you.

The teaching involves several hands-on wet labs where you will design, perform and interpret the results of various experiments. In addition, during the final year the project work is performed at a lab in a project of your choosing.

The teaching entail both lectures, dry labs, wet labs, tutorial groups, demonstrations and seminars. Different teaching methods are used to best approach each topic.