Villkor för påminnelse via e-post

Påminnelsen kommer att skickas till den e-postadress som du anger i fältet i påminnelsefunktionen. Mailet skickas när nästa anmälningsperiod till programmet öppnar. Om programmet inte kommer att erbjudas skickar universitet istället information om detta.

Om e-postadress är felskriven tar inte Örebro universitet ansvar för detta. Om du upptäcker att du skrivit in fel e-postadress, skicka den korrekta e-postadressen med samma funktion på samma sida en gång till.

Vill du ta bort din begäran om påminnelse, skicka e-post till marknadsforing@oru.se med begäran om att avlägsna din e-postadress. Skriv "Ta bort påminnelse" i ärenderaden och glöm inte att ange vilken e-postadress du vill ta bort.

De insamlade e-postadresserna kommer enbart att användas i syftet att skicka ut ett mail enligt ovan. E-postadresserna kommer att raderas när påminnelsen skickats ut. Påminnelsefunktionen ska endast betraktas som en service som underlättar för dig att komma ihåg när det är dags att anmäla sig. Du kan inte hålla Örebro universitet ansvarig för om du missar att anmäla dig till ett utbildningsprogram.