Kardiovaskulär medicin, 120 hp

Starttermin: Hösten 2019 (anmälan stängd)

Är du intresserad av att finna behandlingar för sjukdomar inom hjärt- och kärlområdet? Utbildningen fokuserar på farmakologiska behandlingar och förebyggande interventioner och ger aspekter på vad som påverkar folkhälsan i dagens samhälle.

Behörighet

Kandidatexamen inom biomedicin, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller veterinärexamen, alternativt andra examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi eller medicin. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Detta internationella Masterprogram ger kunskaper som ligger i forskningsfronten inom området experimentell kardiovaskulär medicin. Programmet är baserat på problembaserat lärande (PBL) och samordnas av Kardiovaskulärt forskningscentrum vid Örebro universitet i nära samarbete med andra forskargrupper i Europa.

Programmet handlar om förståelsen av cellulära och molekylära mekanismer relaterade till patogenes och patofysiologi vid hjärt-kärlsjukdomar. I fokus är nya farmakologiska behandlingar av hjärt-kärlsjukdomar och förebyggande interventioner. Målen för programmet är att du ska tillägna dig fördjupade teoretiska kunskaper och utmärkta metodologiska färdigheter för fortsatta studier inom kardiovaskulär medicin. En del av programmet är sammanflätat med två andra masterprogram, och stöds av de tre starka forskningsmiljöerna inom medicin vid Örebro universitet. De gemensamma kurserna kommer att ge en bredare inblick i allmänna aspekter som påverkar folkhälsan i dagens samhälle, samt forskningsmetodik och design. Alla kurser ges på engelska.

Utbildningsplan Kardiovaskulär medicin, 120 hp

Programmet omfattar 120 högskolepoäng (hp) och leder till en masterexamen. Huvudområde för examen är medicin.

Programmet inleds med kursen Medicin, avancerad nivå, Forskningsprocessen, 15 hp. Därefter läser studenten kurserna Medicin, avancerad nivå, Avancerad cell och molekylär biologi, 12 hp, Medicin, avancerad nivå, Forskningsmetoder i kardiovaskulär medicin, 3 hp, Medicin, avancerad nivå, Human genomik och bioinformatik, 15hp, Medicin, avancerad nivå, Kardiovaskulära systemet vid hälsa och sjukdom, 15 hp.

År två inleds med kursen Medicin, avancerad nivå, Forskningsöversikt och design, 15 hp och avslutar med Medicin, avancerad nivå, Examensarbete, 45 hp inom huvudområdet medicin.

Behörighet: Kandidatexamen inom biomedicin, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller veterinärexamen, alternativt andra examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi eller medicin. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 20

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för medicinska vetenskaper

Examen: Masterexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

Programmet kan ge dig tillträde till mer avancerade yrkesuppgifter och ger en god plattform för forskarstudier.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Malin Bertilsson

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address