”Jag blir lärare på tre terminer – utan att behöva flytta”

Arman Seidin

Fördelen med att läsa till lärare lite senare i livet är all livserfarenhet, som förhoppningsvis bidrar till att man kan bli en trygg mentor, menar Arman Seidin.

När barnen blivit vuxna passar göteborgaren Arman Seidin på att förverkliga sin dröm: att bli ämneslärare i matematik. Nu läser han Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid Örebro universitet.
– Min drivkraft är att få dela med mig av kunskap och se andra utvecklas, säger han.

Här kan du läsa mer om Kompletterande pedagogisk utbildning.

Hur kommer det sig att du vill bli lärare?

– Jag har studerat både kemi och matematik och drömde egentligen redan på 90-talet om att bli lärare. Jag har dessutom jobbat en hel del som vikarie i skolan. Nu när barnen är vuxna och har flyttat hemifrån kände jag att det är dags att göra det jag ville redan från början.

Varför blev det just Örebro universitet?

– Jag ville gå en utbildning som innebär att jag inte behöver flytta, utan kan bo kvar i Göteborg. Det som är bra med Örebro universitet är att inte bara studierna är på distans, utan att jag också kan göra den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) här hemma.

Hur är det att läsa KPU vid Örebro universitet?

– Utbildningen är tre terminer lång och på distans, vilket passar mig väldigt bra eftersom jag gillar att sitta hemma och studera på egen hand. Fyra gånger per termin är tanken att vi ska ses på plats i Örebro, men under pandemin har vi bara kunnat träffas en gång. Föreläsningar och seminarier har varit digitala. Redan första terminen har vi VFU i fem veckor. Andra terminen innebär tio veckors VFU och sista terminen fem veckor.

Hur är det att läsa på universitetet som lite äldre?

– Jag är 50 år, så jag har samlat på mig en del livserfarenhet och också haft egna barn som har gått i skolan, vilket gett en möjlighet att reflektera över hur skolan fungerar. Alla år har förhoppningsvis lärt mig något – jag ser fram emot att vara en trygg mentor för mina elever.

Hur ser arbetsmarknaden ut för nya lärare?

– Det sägs att det finns många jobb, särskilt när man är lärare inom ett ämne som matematik. Med de pensionsavgångar vi står inför kommer efterfrågan på lärare att bli ännu större.

Hur ser du på framtiden?

– Jag ser fram emot att bli legitimerad lärare och få egna klasser att undervisa och ta ansvar för, helst på gymnasienivå. På sikt skulle jag vilja vara med och förändra hela sättet vi undervisar i matematik på i Sverige. Många tror att matematik är svårt och vill nästan ge upp innan de har börjat. Jag vill förmedla att matematik är naturens språk och att alla kan bli duktiga på matte – man måste bara träna. När polletten trillar ner och man får den här aha-känslan, då blir det roligare. Min drivkraft är att få dela med mig av kunskap och se andra utvecklas och få ett större självförtroende.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Privat