Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Jazz- och rockmusik, 180 hp

Starttermin: Hösten 2019 (anmälan stängd)

Det här är utbildningen för dig som vill utveckla din egen profil inom jazz- och pop/rockfältet. Under ledning av erfarna lärare på högsta nivå deltar du i en kreativ miljö, där fokus ligger på din egen utveckling som musiker och musikskapare.

Närbild på en gitarr.

Behörighet

Grundläggande behörighet.Dessutom krävs godkänt färdighetsprov.

Den här utbildningen är en del av det konstnärliga kandidatprogrammet vid Musikhögskolan som också innefattar inriktningarna komposition, kammarmusik och musikproduktion.

Utbildningen präglas av en kreativ miljö med närhet till andra konstnärliga utbildningar, där tyngdpunkten ligger på utveckling av ditt huvudinstrumentspel och ensemblespelande. Lärarna tillhör eliten av landets jazz- och rockmusiker och de har alla ett starkt pedagogiskt intresse för att hjälpa dig i din utveckling. Musikhögskolan har dessutom samarbeten med bl.a. Norrbotten Big Band och Bohuslän Big Band, samt regelbundna clinics med gästande artister och lärare.

Utbildningen består av kurser i ensemble och instrument, gehör och arrangering/komposition, jazz- och rockhistoria, entreprenörskap samt konstnärlig forskningsförberedelse. Upplägget med olika ensembleblock ger en genremässig bredd under den första delen av utbildningens första terminer, och utgår i den senare delen mer ifrån ditt eget skapande. Detta sker bl.a. i form av studioprojekt, ensembleblock med egna kompositioner samt en examenskonsert i årskurs tre. I årskurs tre får du även samarbeta med verksamma artister inom jazz- och pop/rockfältet, för att gemensamt arbeta fram nya versioner på deras låtar.

Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp, där du gör ett eget konstnärligt forskningsprojekt som resulterar i en klingande produktion och en skriftlig reflektion. Dessutom kan du forma delar av utbildningen efter eget intresse genom valbara kurser. Du ges även möjlighet till utbytesstudier en eller två terminer. Vi tar emot studenter på följande instrument: bas, elgitarr, piano, träblås, brass, sång och trumset.

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Jazz- och rockmusik, 180 hp

Under utbildningen läser du generellt två kärnkurser parallellt per termin, Jazz och Rock (I-VI) som är inriktade mot musikalisk gestaltning och Verktyg i Jazz och Rock (I-V) där du arbetar du med färdigheter och verktyg som stöder det praktiska musicerandet.
Gestaltningskurserna innehåller undervisning på ditt huvudinstrument samt två ensembleblock inom jazz- och pop/rockfältet, block som redovisas i konsertform. Du har även gemensamma instrumentlektioner, konstnärligt diskussionsforum, scenisk kommunikation samt terminskonsert.

Termin 1 inleds och avslutas med ensemblespelveckor, som övergår i ett konsertprojekt. Verktygskurserna bygger främst på undervisning i musikteori och gehörslära. Den första terminen arbetar du även med instuderingsteknik, puls och polyrytmik samt IT och notskrivning.

Under termin 2 läser du musikhistoria (inriktad mot jazz, pop och rock) samt puls och ljudteknik.

Termin 3 och 4 är indelade på liknande sätt som de första två, med skillnaden att du här också kan välja valfria kurser på 7,5 hp ur kurskatalogen. Gestaltningskurserna utgår ifrån huvudinstrument och ensembleblock samt ett studioprojekt i termin fyra. Verktygskurserna innehåller, utöver musikteori, delkurser med fokus på entreprenörskap och marknadsföring samt ensemblepsykologi.

I termin 5 utgår kurserna mer ifrån ditt eget skapande, med undervisning i komposition och arrangering i verktygskursen. De egna kompositionerna används och anpassas sen för ensemblen i gestaltningskursen, där du även gör ett ”Meet the artist” projekt med framstående jazz/popartister. Du läser även kursen Konstnärlig forskningsförberedelse, som tränar dig inför det självständiga arbetet.

Termin 6 utgår till stor del ifrån det självständiga arbetet på 15 hp, ett konstnärligt forskningsprojekt som består av en skriftlig och en klingande del. Under gestaltningskursen har du undervisning på ditt huvudinstrument, samt utformar och genomför en examenskonsert. Du har även här 7,5 hp till valfri kurs.

Behörighet: Grundläggande behörighet.Dessutom krävs godkänt färdighetsprov.

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 16

Urval: Färdighetsprov.

Studieort: Örebro

Institution: Musikhögskolan

Examen: Konstnärlig kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Peter Knudsen

Som en del av behörigheten till programmet krävs godkända färdighetsprov.

Färdighetsprovet kommer att genomföras under vecka 9. Mer information om anmälan till prov mm kommer att skickas efter den 15 januari till dig som anmält dig till programmet.

Läs mer här om provens upplägg, bedömningskriterier mm.

Utbildningen ger goda förutsättningar för att kunna arbeta professionellt som musiker, till exempel som soloartist, ackompanjatör, kapellmästare eller i olika ensembler och grupper.

Utbildningen ger även behörighet till fortsatta studier, till exempel studier på avancerad nivå inom musikområdet; masterutbildningar, kurser på avancerad nivå m.m. Du kan även läsa till en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för att därefter kunna ta ut en lärarexamen.
Redan under studietiden har du stora möjligheter till kontakt med framtida arbetsgivare, till exempel jazzklubbar i närområdet, gästande artister, storband samt studenter från de andra inriktningarna; kompositörer, kammarmusiker samt musikproducenter.

Till vår studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, färdighetsprov, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Vår studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Mer information om Musikhögskolan hittar du på oru.se/musik.

Studievägledare: Urban Tholén

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.