Måltidsekologprogrammet, 180 hp

Starttermin: Hösten 2021 (anmälan stängd)

Vill du arbeta med frågor som rör mat, måltider, miljö, klimat och hållbarhet? Vill du göra skillnad och göra världen lite bättre? Då ska du läsa Måltidsekologprogrammet vid Örebro universitet.

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Måltidsekologprogrammet är för dig som vill arbeta med hållbarhetsfrågor från livsmedelsproduktion till måltid. Utbildningen förbereder dig för att vara med och hitta lösningar på de utmaningar kring miljöhot och klimatförändringar som exempelvis livsmedelsindustrin, dagligvaruhandeln och restaurangbranschen står inför.

Studenter som har läst programmet jobbar idag som till exempel miljö- och hållbarhetsstrateg, produktutvecklare, kvalitetsansvarig, inköpare av livsmedel och mat- och måltidskreatör. Flera av våra tidigare studenter har även startat egna företag efter avslutad examen.

På Måltidsekologprogrammet lär du dig bland annat om:

• hållbar livsmedelsproduktion

• livsmedel, näringsinnehåll och kvalitet

• miljögifter i mat

• matens miljö- och klimatpåverkan

• människors attityder och åsikter om mat och måltid

• planering och genomförande av säkra, hälsosamma och hållbara måltider

• livsmedelssystemets roll för att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030

Under utbildningen får du chans att knyta kontakter med framtida arbetsgivare genom praktik, studiebesök, projektarbeten och ett årligt Måltidsekologiskt forum. Du har även stor möjlighet att läsa kurser eller göra fält- eller examensarbetet utomlands.

Under programmets tre första terminer studerar du vid Campus Örebro med fokus på miljövetenskapliga studier av livsmedelsproduktion och produktkvalitet. Därefter läser du måltidskunskap och värdskap i den kreativa miljön på Campus Grythyttan.

Utbildningsplan Måltidsekologprogrammet, 180 hp

Måltidsekologprogrammet består av kurser inom två huvudområden: miljövetenskap samt måltidskunskap och värdskap.
Termin 1
Den första terminen läser du agroekologi där du bland annat får lära dig om hur naturliga landekosystem fungerar med fokus på samspelet mellan växt och mark. Dessutom läser du en kurs med inriktning mot sensorik och sinnesupplevelser.
Termin 2
Du lär dig om livsmedelssystemets påverkan på miljön, från lokal till global skala. Dessutom får du grundläggande kunskaper i växt- och djurfysiologi med tillämpning mot matproduktion och matkvalitet. Du får studera ätliga vävnader och organ och jämföra produkters kvalitet i laborativa experiment.
Termin 3
Denna termin fördjupar du dig i miljö- och hållbarhetsfrågor och deras koppling till mat och måltid på både lokal och global nivå. Du studerar även olika grupper av mikroorganismer och deras roll i mat, vatten och miljön. Dessutom läser du toxikologi - läran om gifter.
Termin 4
Du introduceras till mathantverk och receptskrivning samt läser om och praktiskt omsätter kunskap om mat, näring och hälsa. Du gör en undersökning kring mat och måltid vilket mynnar ut i en uppsats. Under terminen lär du dig även om nordiska råvaror och matlagningsmetoder, en kunskap du parallellt omsätter till att skapa maträtter och måltider.
Termin 5
Du lär dig bland annat om livsmedelshygien och hur man undviker matförgiftningar. Du får följa olika råvarugrupper genom hela livsmedelskedjan, från produktion till konsumtion. Dessutom studerar du framväxten och innebörden av måltidskultur från medeltiden tills idag.
Termin 6
Terminen inleds med fördjupning inom vetenskapliga arbetssätt för att sedan övergå till en praktikperiod på en arbetsplats. Avslutningsvis skriver du ett examensarbete inom något av utbildningens huvudområden, vilket ger dig möjlighet att ta ut en examen inom antingen miljövetenskap eller måltidskunskap och värdskap.

Behörighet: Grundläggande behörighet.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2021

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 30

Urval: Betyg 60%, Högskoleprov 40%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen: Filosofie kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Ulf Hanell

Anmälningskod ORU-59103

Som färdig måltidsekolog har du en viktig roll i omställningen till en hållbar framtid. Livsmedelssystemet är en central del i denna nödvändiga förändring. Utveckling av ett hållbart livsmedelssystem är ett snabbt växande område, en framtidsbransch med möjligheter till utvecklande, spännande och viktiga jobb i Sverige och hela världen.

Våra tidigare studenter som gått Måltidsekologprogrammet jobbar exempelvis som:

• Kvalitet- och hållbarhetschef
• Miljö- och hållbarhetsstrateg
• Menyplanerare på matkasseföretag
• Entreprenör med utveckling av ärtbaserade livsmedel
• Regelutvecklare på KRAV
• Matkreatör på saluhall
• Kvalitetskontrollant inom livsmedelsindustrin
• Projektledare inom offentlig måltidsverksamhet eller livsmedelsföretag
• Kvalitetsansvarig på grossistföretag inom livsmedel

Sanna Åsblom Sköld

Sanna Åsblom Sköld tycker att utbildningen, som till hälften består av miljövetenskap i Örebro och till andra halvan av måltidskunskap och värdskap i Grythyttan, gav henne en helhetsbild av allt om mat ”från jord till bord”, med till exempel såväl för- som nackdelar med ekologisk odling.

 – Vi fick lära oss ett kritiskt förhållningssätt, att allt inte är enbart bra eller enbart dåligt, säger hon. Utbildningen gick att anpassa till henne som vegan; när de andra till exempel filéade fisk fick hon stycka en kronärtskocka.

 Hennes studiekamrater har fått arbeten av vitt skilda slag, som bagare, livsmedelsinspektör och skapare av kurs i urban matproduktion för att nämna några. Sanna skaffade sig sitt arbete på egen hand genom att starta Trottoarbaren Foodtruck & Restaurang.

 – Jag hittade en nisch för Kravcertifierade grönsaker och bra mat.  Vi serverar luncher, men har också catering och säljer kassar med färdiga måltider. Det går också att boka foodtrucken till event.

 Hon har en anställd och hoppas kunna anställa fler i framtiden.

– Under det första året har det här med fritid och lediga helger fallit bort, men det håller ju inte i längden. I framtiden hoppas jag att våra måltidskassar ska växa, det ger en jämnare beläggning och det blir lättare att beställa rätta mängder råvaror.

Gillar du jordbruk, har ett intresse för odling och vill kombinera den med mer kunskaper om hela kedjan från jord till bord så är denna utbildning något för dig. Är du engagerad i hur mat kan produceras hållbart, brinner du för djurvälfärd och frågor om hur vi kan producera kött hållbart, så kan du få möjlighet att fördjupa dig och få olika perspektiv på detta.

Har du gått på naturbruksgymnasium och vill fördjupa dina teoretiska kunskaper om livsmedelsproduktion men också vill följa maten till den hamnar på vårt bord och till och med i magen så har du hamnat rätt. Den vetenskapliga utgångspunkten för de produktionsinriktade kurserna är agroekologi som ger dig kunskaper om framtidens hållbara jordbruk.

En måltidsekolog som vill ha fokus på jordbruk kan jobba inom myndigheter som Länsstyrelsen eller intresseorganisationer som Hushållningssällskapen, KRAV eller LRF. Här behövs den unika och breda kompetensen som utbildningen ger för att lösa de komplexa utmaningar som livsmedelsproduktionen står inför.

Miljö, hållbarhet och hälsa är genomgående frågor under hela utbildningen och du får kunskap inom områden som miljö, ekologi, mikrobiologi och miljötoxikolog. Du får även gedigen kunskap inom frågor som rör en hållbar samhällsutveckling. Undervisningen har nära kopplingar till internationellt starka forskningsmiljöer inom områden som persistenta organiska miljögifter, miljöforensik, mikrobiologi och biomedicin.

Under hela studietiden tränas också generella färdigheter viktiga för att vara attraktiv för spännande och utvecklande jobb inom detta område, så som kommunikation, projektledning, entreprenörskap och innovation.  

Den första delen av programmet, ett och ett halvt år är förlagd till Campus Örebro och Institutionen för naturvetenskap och teknik. Därefter läser du på Restaurang och hotellhögskolan, vid Campus Grythyttan. Studierna avslutas med ett examensarbete där du själv väljer inriktning mot miljövetenskap, eller måltidskunskap och värdskap och då väljer du också campus.

Avståndet mellan Örebro och Grythyttan är 70 km och det är möjligt att pendla med buss (buss nr 802, 55 min) eller bil, men för ta del av atmosfär och studentliv på de olika campus är en flytt mellan platserna ett bra alternativ.

Avståndet mellan Örebro och Grythyttan är 70 km och det är möjligt att pendla med buss (buss nr 802, 55 min (http://www.lanstrafiken.se/). Samåkning i bil är också en möjlighet.

Många studenter väljer dock att flytta till Grythyttan under den tid som utbildningen pågår där för att för ta del av atmosfär och studentliv på de olika campus.

Terminstider för Örebro universitet hittar du på https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/terminstider/

Studierna för just Måltidsekologprogrammet börjar med en frivillig introduktionskurs veckan före terminsstart. Denna kursen är poänggivande (1,5 högskolepoäng) och ges parallellt med studentkårens välkomstaktiviteter. De studenter som läst introduktionskursen rekommenderar den varmt, då den ger en allmän introduktion till naturvetenskap, med repetition för en del och nya kunskaper för andra, men den ger också en bra introduktion till att läsa vid universitet, till exempel i studieteknik.

De kurser som ingår i Måltidsekologprogrammet är inom ämnet miljövetenskap: agroekologi, mat och miljö, fysiologi och produktkvalitet, livsmedelssystemets roll i en hållbar utveckling, mikrobiell diversitet i mat och miljö, miljötoxikologi, måltidsekologi och inom ämnet måltidskunskap och värdskap: sensorik och sinnesupplevelser, nordisk matlagning, den medvetna måltiden, livsmedelshygien, måltidskulturen i samhället, måltidsekologi. Den sista terminen av utbildningen skriver du dessutom ett självständigt arbete inom antingen miljövetenskap och måltidskunskap och värdskap.

Mer information om kurserna hittar du i respektive kursplan (https://www.oru.se/utbildning/kurs--och-utbildningsplaner/).

Under utbildningen kan du välja att läsa kurser vid universitet utomlands. Tidigare studenter har till exempel läst vid universitet på Island, i Hong Kong och i England. Vi har också kontakter med universitet i utvecklingsländer som gjort det möjligt för studenter att göra fältarbeten till sina examensarbeten som SIDA-finansierade ”Minor Field Study”.

Efter tre år får du en kandidatexamen inom antingen miljövetenskap eller måltidskunskap och värdskap. Det ämne du väljer att skriva ditt examensarbete avgör detta. Du får också ett ”Diploma Supplement” som preciserar den kompetens och de kurser du läst för att bli måltidsekolog. Med denna examen är det möjligt att få spännande och kreativa jobb inom näringsliv, offentlig förvaltning och intresseorganisationer, men du kan också välja att bygga på med en master vid till exempel Örebro universitet.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Ulla Stenlund

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Alice Rasmussen i stadsmiljö.

”Måltidsekologens kompetens blir alltmer efterfrågad på arbetsmarknaden”

Alice Rasmussen gick Måltidsekologprogrammet vid Örebro universitet och jobbar idag som hållbarhetschef inom köttindustrin.
– Mitt mål är att minska den miljöpåverkan vi bidrar med och på så vis vara med och skapa ett bättre samhälle, säger hon.

Darko Pap

Varför sökte du Måltidsekologprogrammet?
Det var mitt intresse för mat och matproduktion som gjorde att jag fick upp ögonen för programmet, men det var själva kursinnehållet som gjorde att jag sökte. Att studera naturvetenskapliga kurser på campus i Örebro och sedan byta till Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan för att studera måltidskunskap och värdskap kändes både utmanande och spännande.

Vad är det bästa med ditt program?
Det finns många styrkor med att gå Måltidsekologprogrammet men det bästa är att utbildningen är tvärvetenskaplig och ser måltiden ur flera perspektiv. Att både studera naturvetenskap och måltidskunskap ger en förståelse för produktionen av råvaror men även hur råvarornas kvalitet kan upplevas. Här finns det verkligen möjligheter att vara kreativ och binda ihop de olika vetenskapsgrenarna till ett unikt resultat beroende på eget intresse.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Levande, spännande och kul. 

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Örebro är en stad där det är nära till det mesta. Med en cykel kan man snabbt ta sig från universitetet till de centrala delarna av staden. Stämningen på campus är trevlig och det finns ett stort utbud av evenemang, allt från bra spelningar till Open Art där konst visas i centrala Örebro. Jag tycker om att kunna varva mellan en kväll ute på stan med vänner och en dag ute i skogen för att plocka svamp och det kan jag göra här i Örebro.

Vad har du för framtidsplaner?
I framtiden ser jag mig vara med och driva utvecklingen av hållbara livsmedel. 

Tips till blivande studenter?
Mitt tips är att gå på föreläsningarna och strukturera dagarna så att studierna inte tar upp all tid. Sen tycker jag att det är viktigt att ta helg, lägga ner böckerna och umgås med vänner.