Masterprogram i AI och robotik, 120 hp

Starttermin: Hösten 2022 (Inställt)

Är du intresserad av AI, självkörande fordon och andra avancerade robotar? I vårt internationella masterprogram i robotik och intelligenta system får du vara med i forskningens framkant, tillsammans med några av Sveriges ledande forskare.

Inställt

Behörighet

Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, varav 22,5 högskolepoäng inom matematik och 30 högskolepoäng inom datateknik/datavetenskap där 15 högskolepoäng programmering ingår. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Det internationella masterprogrammet i AI och robotik ger dig en examen i datateknik som ligger i framkanten av dagens utveckling inom AI och smarta robotar. Du får lära dig om metoder som självkörande bilar använder för att veta var de är, hur navigationen i din telefon hittar den bästa rutten, maskininlärning som datorer använder för att hitta mönster och lösa svåra problem, om de sensorer som robotar använder för att se världen och mycket mer.

Programmets första år är uppbyggt kring temat ”utveckla din egen robot”. Från första dagen får du tillgång till en egen robot som du kommer att utrusta med fler och fler färdigheter under programmets olika kurser.

Masterprogrammet är en del av Örebro universitets ”Centre for Applied Autonomous Sensor Systems” (AASS) som är en av Sveriges största akademiska forskargrupper inom robotik och intelligenta system.

Efter examen kan du arbeta med utveckling och forskning inom bland annat beslutssystem i industrin, självkörande fordon och servicerobotar i hemmet. Några exempel på företag där studenter fått anställning efter avslutade studier är ABB, MathWorks, DICE och Epiroc. Många har också fortsatt med doktorandstudier för en forskarkarriär.

Utbildningsplan Masterprogram i AI och robotik, 120 hp

Programmet är uppdelat i moduler där i allmänhet två delkurser går parallellt under tioveckorsperioder. Det går att välja att ta examen efter ett eller två år.

Den första terminen börjar med en introduktionskurs som lägger grunden med ämnen som är centrala för de kommande kurserna och praktisk erfarenhet av modern programmering för robotar. Dessutom ingår delkurser i maskininlärning (bildanalys, prognostisering, etc), sensorer (hur robotar uppfattar omgivningen) samt reglerteknik för robotar (som gör att robotarna också kan utföra de planer de gör).

Den andra terminen börjar med artificell intelligens (för problemlösning och sökning) och probabilistisk robotik (inklusive lokalisering och kartering). Om du väljer att ta examen efter ett år gör du sedan ett 15-poängs examensarbete. Om du vill fortsätta till programmets andra år läser du i stället kurser i multiagent-system (hur får man självständiga robotar att samarbeta) och planering & schemaläggning (hur tar jag mig från A till B, och hur ska uppgifter ordnas för att nå ett mål).

Programmets andra år har större fokus på projektarbete. Den tredje terminen fylls till stor del av ett integrerat projektarbete, där du arbetar tillsammans med dina kurskamrater och fördjupar din förståelse av ämnena som du studerat tidigare genom att tillsammans utföra ett större projekt. Slutligen gör du under den fjärde terminen ett examensarbete, vanligtvis inom ramen för ett av våra pågående internationella forskningsprojekt och i anknytning till de företag som vi samarbetar med.

Behörighet: Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, varav 22,5 högskolepoäng inom matematik och 30 högskolepoäng inom datateknik/datavetenskap där 15 högskolepoäng programmering ingår. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2022

Studietakt: Heltid

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 10

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen: Magisterexamen, Masterexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

Programansvarig: Todor Stoyanov

Anmälningskod ORU-59210

Efter examen har du möjlighet till en spännande karriär, både inom näringslivet och universitetsvärlden. Specialister som kan utveckla och underhålla komplex intelligent mjukvara är redan mycket efterfrågade och kommer att bli allt mer viktiga i framtiden. Med spetskompetens inom robotik och intelligenta system är du redo att börja en karriär med forskning och utveckling inom avancerad AI-programmering, automation och självkörande fordon, datorseende, etc. Du är också behörig för doktorandstudier och en akademisk forskarkarriär.

Du har möjlighet att interagera med framtida arbetsgivare framför allt under examensarbetet. Många av våra tidigare studenter har fortsatt att forska eller fått anställning vid marknadsledande företag såsom Epiroc, ABB, MathWorks, Volvo, etc.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Lotta Elvin

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address