”Allt fler företag efterfrågar kompetens inom hållbarhet”

Lovisa Strid

Lovisa Strid läste Masterprogrammet i företagsekonomi med profilen Hållbart företagande vid Örebro universitet och jobbar idag med hållbarhetsfrågor på Swedbank.
– Jag fick jobb på den arbetsplats där jag gjorde min praktik under utbildningen, säger hon.

Varför ska man läsa Masterprogrammet i företagsekonomi med profilen Hållbart företagande vid Örebro universitet?

– Jag tycker att hållbarhet är ett väldigt intressant och aktuellt ämne. Det är mycket som pågår inom detta område. De flesta kanske refererar till miljö och klimat när det tänker på hållbarhet, men det är så himla mycket mer. Det är många aspekter som täcks in i området, utöver miljö och klimat tas också hänsyn till sociala aspekter, företagets styrning, etik och moral. Idag lägger företag mer fokus på hållbarhetsområdet och dessa delar blir alltmer fundamentala områden som ett företag måste arbeta med för att överleva på sikt. Det synliggörs även då företag efterfrågar mer kompetens inom hållbarhet, vilket skapar stora förutsättningar inför framtiden för den som vill utbilda sig inom ämnet. Slutligen är det oerhört viktigt med kunskap inom hållbarhetsområdet – men även väldigt intressant!

Hur var det att läsa hållbarhet vid Örebro universitet?

– Jag tycker att utbildningen har varit väldigt lärorik. Utbildningens upplägg var jättebra, vi diskuterade allt från kommunikation, redovisning och styrning till certifieringar, indikatorer och mätetal. Jag upplever att just bredden på utbildningen var bra, men även att utbildningen är väldigt ”up-to-date” och relevant för vad som pågår i samhället just nu.  

Vad är värdefullt med en praktik?

– Jag vill lyfta några olika punkter om vad som är värdefullt med en praktik. Det första är att man får se hur det är i verkligheten och kan ställa frågor till de som faktiskt arbetar med hållbarhet. Det är inte som att läsa något i en bok och sedan diskutera det i klassrummet, istället får du uppleva hur det som står i böckerna är på riktigt. Dessutom var det värdefullt att skapa en förståelse kring frågor som du kanske vill arbeta med i framtiden. Det möjliggör även att du kan skapa dig ett kontaktnät och få ett bra första steg ut i arbetslivet.

Vad gör du nu efter utbildningen?

– Jag är kvar på samma arbetsplats där jag hade min praktik, vilket är i teamet Group sustainability på Swedbank. Jag är nu anställd i rollen som Sustainability integration specialist och arbetar med hållbarhetsfrågor.