Masterprogram i intelligent robotik och automation, 120 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

Vill du lära dig om robotteknik, artificiell intelligens och maskininlärning för att kunna utveckla innovativa teknologier för framtidens industri och samhälle? Då har vi en mycket aktuell masterutbildning för dig.

Två studenter arbetar med två robotar.
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Examen om 180 högskolepoäng i ett tekniskt huvudområde, 30 högskolepoäng i matematik samt 15 högskolepoäng programmering där datastrukturer och algoritmer ingår. Dessutom krävs Svenska 3 och Engelska 6.

Masterprogrammet i intelligent robotik och automation är för dig som har en teknisk högskoleingenjörs- eller kandidatexamen (inom t ex datateknik, maskinteknik, elektroteknik) och som vill fördjupa dig inom robotik, automation, artificiell intelligens och maskininlärning. Dessa är områden som har blivit oumbärliga inom många branscher, och som även håller på att förändra våra vardagsliv. Utbildningen gör dig redo att arbeta med avancerad teknikutveckling inom ledande företag. Du kommer att ha eftertraktade kunskaper inom främst datateknik men även inom maskinteknik och elektroteknik, så att du kan arbeta med både hårdvaru- och mjukvarudelarna av ett intelligent system som till exempel ett självstyrande fordon eller ett sensornätverk för att mäta olika miljöfaktorer i en stad.

Programmet är tvåårigt och leder till en masterexamen i datateknik. Det innehåller både obligatoriska kurser som ger en bra grund, och valbara/valfria kurser som låter dig sätta ihop din egen portfölj av kompetenser. Det finns dessutom möjlighet att göra ett projekt i samarbete med industrin under år 1, och under år 2 gör du ett examensarbete som också kan vara inom industrin eller andra branscher. Dina lärare kommer att vara aktiva forskare inom robotik, artificiell intelligens och maskininlärning med omfattande erfarenheter av att samarbete med industri och samhälle, så att du kan vara säker på att få en utbildning som ligger i den tekniska framkanten.

Utbildningsplan Masterprogram i intelligent robotik och automation, 120 hp

Programmet består av 120 högskolepoäng vilket motsvarar två års heltidsstudier och leder till en masterexamen. Det inleds med obligatoriska kurser inom matematik, reglerteknik, mekanik, maskininlärning och hållbarhet under höstterminen år 1. Detta följs av obligatoriska kurser i robotik och sensorer under vårterminen. Det första året avslutas med ett industriprojekt eller med valfria kurser som cybersäkerhet.

Under andra årets hösttermin läser du obligatoriska kurser om ingenjörsvetenskap och etik. Det finns också ett stort urval av valfria kurser inom bl a digital bildbehandling, parallell programmering, systemtillgänglighet, lärande system, distribuerad artificiell intelligens och reinforcement learning. Vårterminen ägnar du åt ditt examensarbete, vilket kan göras inom industri och andra företag, eller inom ett forskningsprojekt.

Behörighet: Examen om 180 högskolepoäng i ett tekniskt huvudområde, 30 högskolepoäng i matematik samt 15 högskolepoäng programmering där datastrukturer och algoritmer ingår. Dessutom krävs Svenska 3 och Engelska 6.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 20

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen:

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på engelska, men undervisning på svenska kan förekomma.

Programansvarig: Lars Karlsson

Anmälningskod ORU-59413

Du kan ha en rad olika yrkesroller under din karriär som specialist, projektledare, företagsledare, konsult, egen företagare, innovatör, kommunikatör eller utbildare. Chansen är stor att du kommer att jobba internationellt, i företag med verksamheter i flera länder och med internationella kunder, samarbetspartners och konkurrenter. Redan som student kommer du i kontakt med företag, till exempel genom att gå på gästföreläsningar (när yrkesverksamma kommer till universitetet och föreläser om sina arbetsområden), när du deltar i industriprojektkursen och när du gör ditt examensarbete.

Du kan också söka till forskarutbildning, och sedan ha en karriär som forskare inom industrin eller akademin.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Lotta Elvin

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address