Masterprogram i statistik, 120 hp

Starttermin: Hösten 2022 (Inställt)

Masterprogrammet i tillämpad statistik passar dig som vill ta en ledande roll vid analys och meningsskapande av komplexa informationsflöden. Utbildningen ger möjlighet till jobb inom privat och offentlig sektor, såväl nationellt som internationellt.

Två studenter vid en bärbar dator.
Inställt

Behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng varav, minst 90 högskolepoäng inom statistik alternativt minst 30 högskolepoäng i statistik och 60 högskolepoäng i matematik. Vidare krävs även kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Programmet är inriktat på tillämpning av statistisk teori och metod och rustar dig för att driva utformningen av statistiska undersökningar och lämna egna bidrag till den statiska metodutvecklingen. Vill du kanske forska i ämnet statistik? Även då är programmet något för dig!

Utbildningen ges på engelska och du läser med personer från olika delar av världen, alla med det gemensamma fokuset på statistikerprofessionen. Dina lärare har också omfattande yrkeslivserfarenhet och ett brett kontaktnät, internationellt inom universitetsvärlden och med arbetsgivare i Sverige.

Örebro universitet är ett av två universitet i Norden som ackrediterats av den europeiska statistikmyndigheten Eurostat som EMOS (European Master in Official Statistics), och kvalificerar dig för en svensk och internationell karriär inom officiell statistik. Här ges möjlighet att välja en praktik om 15 högskolepoäng (hp) på Statistiska Centralbyrån (SCB), Sveriges officiella statistikmyndighet.

I utbildningen poängteras förmåga att kommunicera och samarbeta, dels för att identifiera organisationens informationsbehov samt förutsättningarna för den statistiska undersökningen eller dataanalysen, dels för att tydligt kunna kommunicera valda ansatser och resultat.

Kunskaper du får inom exempelvis urvalsmetoder och ekonometri är relevanta inom framväxande områden såsom dataintegrering, ’big data’ och statistisk inlärning, liksom andra där skickliga statistiker behövs. Ett särskilt fokus är på samhällsvetenskap och ekonomi.

Programmet är uppdelat på fyra terminer. Den första terminen inleds med kurser i matematik och statistisk teori. Andra terminen består av två kurser i ekonometri, två kurser om teori och metod för urvalsundersökningar samt kurser i datorintensiva metoder och Bayesiansk statistik. Under år två kommer du skriva två masteruppsatser om vardera 15 högskolepoäng (hp). Därutöver har du 30 valfria hp, varav praktik på 15 hp är ett alternativ.

Utbildningsplan Masterprogram i statistik, 120 hp

Under termin 1 läses kurserna Matematik för statistiker och ekonomer, Statistisk teori, Ekonometri och Statistiska beräkningar och datorintensiva metoder.

Under termin 2 läses kurserna Bayesiansk statistik, Urvalsteori, Mikroekonometri och Undersökningsmetodik.

Under termin 3 skriver studenterna en första uppsats (Masteruppsats I, 15 högskolepoäng) och väljer kurser om 15 högskolepoäng ur universitetets utbud av kurser.

Under termin 4 skriver studenterna en andra uppsats (Masteruppsats II, 15 högskolepoäng) och väljer kurser om 15 högskolepoäng ur universitetets utbud av kurser.

Under termin 3 och 4 rekommenderas studenterna att välja kurser i statistik på avancerad nivå eller kurser i matematik, databashantering eller programmering.

Magisterexamen
Studenter som önskar avsluta med magisterexamen läser kurserna under termin 1 enligt ovan, kurserna Bayesiansk statistik och Urvalsteori under termin 2, samt skriver magisteruppsats om 15 högskolepoäng under termin 2.

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng varav, minst 90 högskolepoäng inom statistik alternativt minst 30 högskolepoäng i statistik och 60 högskolepoäng i matematik. Vidare krävs även kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2022

Studietakt: Heltid

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 5

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Examen: Magisterexamen, Masterexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

Programansvarig: Farrukh Javed

Anmälningskod ORU-M2201

Den tilltagande informationstätheten ökar också arbetsmarknaden för statistiker, vilken under överskådlig framtid är mycket god. Yrket rankas återkommande högt i internationella jämförelser, men konkurrensen om jobben är relativt liten - såväl för nyexaminerade som etablerade statistiker.

Karriärmöjligheterna är goda, och en statistiker kan arbeta inom vitt skilda områden. Exempel på arbetsgivare är banker, försäkringsbolag, läkemedelsbolag, företag inom tillverkningsindustrin, spelbolag, marknadsförings- och konsultföretag samt offentliga myndigheter såsom SCB.

Följder du EMOS-upplägget kvalificerar du dig såväl för en svensk som en internationell karriär inom officiell statistik i första hand inom myndighetsvärlden. Goda möjligheter ges också till en vidare forskarkarriär inom statistik.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Hugo Sjöqvist framför sin arbetsplats på Karolinska institutet.

"Efterfrågan på statistiker blir allt större"

Hugo Sjöqvist läste Masterprogrammet i tillämpad statistik vid Örebro universitet och jobbar idag som statistiker på Karolinska institutet i Stockholm: ”Jag gillar att vara en del i ett team och upplever att min expertis verkligen är uppskattad.”

Mohammad Ehtasham Billah i festlig miljö när han tar emot utmärkelsen "Global Swede".

”Jag har lärt mig att använda statistik i praktiken”

Mohammad Ehtasham Billah flyttade från Bangladesh för att läsa Masterprogrammet i tillämpad statistik vid Örebro universitet. Idag jobbar han som statistiker inom näringslivet. "Utbildningen är väldigt bra", säger han.

Leila Sati på Örebro universitet.

"Jag har lärt mig så mycket"

”Det informella sättet som högre utbildning bedrivs i Sverige i kombination med den familjära atmosfären vid Örebro universitet har gjort att jag har lärt mig så mycket”, säger Leila Sati från Kazakstan som läst Masterprogrammet i tillämpad statistik vid Örebro universitet.