”En unik utbildning för dig som vill bidra till en hållbar framtid”

Johanna Björklund

Redan under studietiden kommer studenterna att få jobba med verkliga fall hos jordbrukare och livsmedelsproducenter, berättar Johanna Björklund, programansvarig och forskare vid Örebro universitet..

Det nya programmet i miljövetenskap med inriktning mot hållbara livsmedelsprogram ger kunskap och verktyg att hitta lösningar på de komplexa klimat- och miljöutmaningar som vi står inför, både på lokalt och globalt. Det säger Johanna Björklund, programansvarig och forskare vid Örebro universitet.

Varför ska jag läsa Miljövetenskapligt program med inriktning mot hållbara livsmedelssystem?

– Produktionen av mat spelar en nyckelroll för vilka chanser vi har att nå de globala målen för en hållbar framtid. Som student på det nya programmet får du kunskap och verktyg för att kunna bidra till att hitta lösningar på de komplexa klimat- och miljöutmaningar som vi står inför.

Hur ser kopplingen till forskning ut?

– Vi har starka forskningsmiljöer vid Örebro universitet inom såväl miljö- och miljögifter som inom mat och hälsa. Det gör att vi har kunnat skapa ett unikt program som tar helhetsgrepp om ekosystemet och hela livsmedelskedjan, från jord till bord – både lokalt och globalt.

Vad kan jag förvänta mig som student?

– Programmets tyngdpunkt ligger på miljövetenskap, men eftersom det är en tvärvetenskaplig utbildning innehåller den även kurser i allt från miljörätt, ekonomi och innovation till mikrobiologi, toxikologi och måltidsekologi.

Vilka kontakter kommer jag som student att ha med arbetslivet?

Det ingår fem veckors praktik i utbildningen. Vi har dessutom flera samarbeten med företag i branschen, vilket innebär att våra studenter kommer att få jobba med verkliga fall hos till exempel jordbrukare och livsmedelsproducenter.

Vad kan jag jobba med efter examen?

– Du får en bred utbildning som ger möjlighet till en karriär som till exempel hållbarhetschef eller hållbarhetsstrateg i näringslivet. Du kan också jobba med miljö- och jordbruksfrågor på en myndighet eller med produktutveckling och innovation inom livsmedelsbranschen.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Maria Elisson.