Miljövetare inom mat och hållbarhet – ett framtidsyrke enligt branschen

Malin Lindqvist och Ola Albrektsson.

Kompetens inom hållbarhet blir allt viktigare för både offentliga och privata arbetsgivare, menar Malin Lindqvist och Ola Albrektsson. – inom alla områden.  

Behovet av miljövetare med kunskap inom mat och hållbarhet blir allt större i arbetslivet. Det gäller både inom offentlig sektor och i näringslivet, enligt branschföreträdare.

Ola Albrektsson är verksamhetsledare på Agro Örebro, en organisation som samlar företag och producenter inom lantbruk och livsmedel i Örebro län. Han ser positivt på att Örebro universitet startar ett nytt program som utbildar miljövetare med inriktning mot hållbara livsmedelssystem.

– Äntligen finns det en utbildning som ger en övergripande förståelse för alla de tre hållbarhetsaspekterna: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Det kommer att vara avgörande för rollen som brygga inom alla större organisationer i livsmedelsbranschen – som till exempel hållbarhetsstrateg, säger han.

Högre krav från EU ökar efterfrågan

I takt med att EU ställer allt högre krav på företags hållbarhetsredovisningar kommer miljövetare med kunskap om livsmedelsbranschen att spela en allt viktigare roll i framtiden, enligt Ola Albrektsson.

– Jag ser att denna typ av kunskap kommer att efterfrågas i alla typer av större livsmedelsföretag och organisationer som behöver en generalist som förstår hela livsmedelskedjan och vet vad som behövs för ett mer hållbart och resilient livsmedelssystem, säger han.

Hållbarhetskompetens krävs inom allt fler områden

Även Malin Lindqvist, hållbarhetschef på Örebro kommun, ser att kompetens inom hållbarhet blir allt viktigare – inom alla områden.  

– För att nå målen Örebro kommuns hållbarhetsprogram och i Agenda 2030 behöver hållbar utveckling vara en naturlig del i allt vi gör, vilken roll vi än har och i alla sammanhang, säger hon.

Inom livsmedelsområdet spelar kunskap och kompetens om hållbarhet redan en viktig roll för Örebro kommun. Den kompetensen finns utspridd på flera förvaltningar och yrkesroller i den kommunala verksamheten, berättar Malin Lindqvist.

Från måltider till strategisk planering

Hon ger exempel på flera områden som kan vara intressanta för den som utbildar sig till miljövetare inom hållbara livsmedelssystem.

– Vi har exempelvis upphandling som ställer krav på hållbara livsmedel och måltidstjänster och måltidsorganisationen som jobbar och ansvarar för de offentliga måltiderna. Och vi har roller som är av mer strategisk karaktär som jobbar med samordning, styrning och uppföljning av hållbar utveckling.

Hur ser rekryteringsbehovet ut i den kommunala sektorn?

– Det bedöms finnas en stor efterfrågan på miljö- och livsmedelsinspektörer framöver, där det är viktigt att ha kunskap inom lagstiftning. Jag tror också att hållbara livsmedelssystem är en fråga som kommer att bli alltmer aktuell framöver, bland annat utifrån ett klimatanpassningsperspektiv men också utifrån lokal livsmedelsförsörjning och resurseffektivitet, säger Malin Lindqvist.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Willy Hedberg, Pixabay och privat.