Nordiskt masterprogram i kemi med inriktning arktisk miljöforensik, 120 hp

Starttermin: Hösten 2024 (anmälan stängd)

Funderar du på hur föroreningar kan nå ändå till Arktis? Vill du i ditt yrke kunna bidra till ökad hållbarhet för både människa och miljö? Denna utbildning ger dig verktyg för att upptäcka kemikalier och undersöka deras effekter i miljön.

Landskap över Svalbard.

Behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng med 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet kemi eller inom ett annat naturvetenskapligt huvudområde. Den som har 90 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom ett annat naturvetenskapligt huvudområde ska därutöver ha minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet kemi. Behörig är också den som har en högskoleingenjörsexamen inom kemiteknik. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Kemikalier som produceras och används i andra delar av världen kan transporteras till den nordiska och arktiska miljön och där ansamlas och påverkar hälsan hos djur och natur. De pågående klimatförändringarna där isberg smälter kan också medföra att ämnen som nu är instängda i ismassor åter hamnar i miljön. I denna utbildning kommer vi studera och undersöka vilka konsekvenser det har på miljön och vår hälsa.

Miljöforensik är ett mångvetenskapligt fält som kombinerar olika kunskapsområden för en ökad förståelse för miljöföroreningar och deras påverkan på människa och miljö. Utbildningen som erbjuds sker med nära koppling till forskning inom säkra kemikalier, hälsa och miljö, och med ett särskilt fokus på den arktiska miljön.

Programmet ges i samarbete mellan Örebro universitet, Norges miljö- och biovetenskapliga universitet och Syddansk universitet. Utbildningen täcker olika vetenskapliga områden med fokus på miljökemi, fältprovtagning, hälsoeffekter hos människa, djur och miljö, samt (bio)analytiska metoder och miljöanalys. Genom utbildningen kommer du som student få praktiska erfarenheter från fält och forskningslaboratorier, samt datormodelleringar och fallstudier hämtade från både industrin och forskningsprojekt. Studentaktiva metoder, problembaserat lärande, används för att utveckla viktiga framtidskompetenser, såsom god kommunikation och problemlösning, verktyg som behövs inom arbetet för en hållbar framtid.

Utbildningsplan Nordiskt masterprogram i kemi med inriktning arktisk miljöforensik, 120 hp

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och ges i samarbete mellan Örebro universitet (ORU), Norges miljö- och biovetenskapliga universitet (NMBU) och Syddansk universitet (SDU). Programmet ger en dubbel examen från ORU och NMBU; ORU ger en Masterexamen, 120 högskolepoäng, huvudområde: Kemi och NMBU ger en Master i Kjemi, (120 högskolepoäng), med fokus i Arktisk miljøkjemi.

Programmet erbjuder en bred bakgrund till arktisk miljöforensik med särskilt fokus på dokumentation av förorenade områden, identifiering av föroreningskällor, transportmodellering och analys av miljögifter. Påverkan på människors och djurs hälsa, toxikologi och bioanalytiska metoder för att bedöma effekter av kemikalier och blandningar, statistik, säkra kemikalier och riskbedömning är andra områden som ingår. Studenterna kommer att genomföra fältprovtagning och arbeta med verkliga fallstudier för att bygga praktiska erfarenheter kombinerat med ett problemlösande arbetssätt. Utbildningen bedrivs med stark koppling till pågående forskningsprojekt.

Programmet inleds med kursen Föroreningars spridning i mark, vatten och luft, 15 högskolepoäng, följt av Analytiska metoder inom miljöforensik I, 15 högskolepoäng, vid ORU.
Under termin två läser studenterna Organisk spektroskopi, Miljøgifter og økotoksikologi och Jordforurensning og bærekraft, vardera 10 högskolepoäng, vid NMBU.
Beroende på tillgänglighet finns även möjlighet att läsa kurser vid Universitetscentret på Svalbard.

Studier under år två inkluderar:
- ett självständigt arbete om 60 högskolepoäng vid ORU/NMBU, eller

- ett självständigt arbete om 45 högskolepoäng, samt 15 högskolepoäng inom kemi/miljövetenskap vid ORU, eller

- ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng vid ORU/NMBU, samt 30 högskolepoäng inom kemi/miljövetenskap vid något av lärosätena.

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng med 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet kemi eller inom ett annat naturvetenskapligt huvudområde. Den som har 90 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom ett annat naturvetenskapligt huvudområde ska därutöver ha minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet kemi. Behörig är också den som har en högskoleingenjörsexamen inom kemiteknik. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 6

Urval: Urval sker genom att de sökande inkommer med motivationsbrev, skrivna enligt en särskild instruktion, som bedöms och rangordnas.

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen: Magisterexamen, Masterexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

Programansvarig: Leo Yeung

Anmälningskod ORU-M5401

Kemister med inriktning miljöforensik behövs inom näringsliv, forskning och myndigheter. Utbildningen ger goda möjligheter till kvalificerade arbeten med anknytning till miljöövervakning och utredande verksamheter inom analytisk kemi, miljökemi och livsmedelssäkerhet.
Utbildningen möjliggör även fortsatta forskarstudier och en akademisk karriär inom avancerad analytisk kemi.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Ulla Stenlund

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Urval till Nordiskt masterprogram i kemi med inriktning arktisk miljöforensik, 120 hp baseras på den sökandes personliga brev.

Använd denna mall.

Följ instruktionerna. Spara filen som: Motivation letter Application No XXX.
Ladda upp ditt personliga brev på www.universityadmissions.se senast 1 februari 2024.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.