Robotik och intelligenta system, magister-/masterprogram, 120 hp

Starttermin: Hösten 2020 (Inställt)

Är du intresserad av AI, självkörande fordon och andra avancerade robotar? I vårt internationella masterprogram i robotik och intelligenta system får du vara med i forskningens framkant, tillsammans med några av Sveriges ledande forskare.

Robot tittar på en mobiltelefon.

Inställt

Behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, med datavetenskap/datateknik som huvudområde och minst 15 högskolepoäng i matematik (analys och algebra). Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan

eller

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng inom matematik (analys och algebra), samt minst 15 högskolepoäng inom datateknik/datavetenskap (som innehåller programmering). Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Det internationella masterprogrammet i robotik och intelligenta system ger dig en examen i datateknik som ligger i framkanten av dagens utveckling inom AI och smarta robotar. Du får lära dig om metoder som självkörande bilar använder för att veta var de är, hur navigationen i din telefon hittar den bästa rutten, maskininlärning som datorer använder för att hitta mönster och lösa svåra problem, om de sensorer som robotar använder för att se världen och mycket mer.

Programmets första år är uppbyggt kring temat ”utveckla din egen robot”. Från första dagen får du tillgång till en egen robot som du kommer att utrusta med fler och fler färdigheter under programmets olika kurser.

Masterprogrammet är en del av Örebro universitets ”Centre for Applied Autonomous Sensor Systems” (AASS) som är en av Sveriges största akademiska forskargrupper inom robotik och intelligenta system.

Efter examen kan du arbeta med utveckling och forskning inom bland annat beslutssystem i industrin, självkörande fordon och servicerobotar i hemmet. Några exempel på företag där studenter fått anställning efter avslutade studier är ABB, MathWorks, DICE och Epiroc. Många har också fortsatt med doktorandstudier för en forskarkarriär.

Utbildningsplan Robotik och intelligenta system, magister-/masterprogram, 120 hp

Programmet är uppdelat i moduler där i allmänhet två delkurser går parallelt under tioveckorsperioder. Det går att välja att ta examen efter ett eller två år.

Den första terminen börjar med en introduktionskurs som lägger grunden med ämnen som är centrala för de kommande kurserna och praktisk erfarenhet av modern programmering för robotar. Samtidigt går en kurs om sensorer, det vill säga hur robotar uppfattar omgivningen. Terminen fortsätter med artificell intelligens för problemlösning och sökning samt reglerteknik för robotar, som gör att robotarna också kan utföra de planer de gör.

Den andra terminen börjar med en kurs i maskininlärning för bildanalys, prognostisering, etc; samt probabilistisk robotik, som fokuserar på lokalisering och kartering. Om du väljer att ta examen efter ett år gör du sedan ett 15-poängs examensarbete. Om du vill fortsätta till programmets andra år läser du i stället kurser i multiagent-system (hur får man självständiga robotar att samarbeta) och planering & schemaläggning (hur tar jag mig från A till B, och hur ska uppgifter ordnas för att nå ett mål).

Programmets andra år har större fokus på projektarbete. Den tredje terminen fylls till stor del av ett integrerat projektarbete, där du arbetar tillsammans med dina kurskamrater och fördjupar din förståelse av ämnena som du studerat tidigare genom att tillsammans utföra ett större projekt. Terminen innehåller också en unik kurs i mobil gassensorik, som tar upp mätning och modellering av saker så dynamiska som turbulenta gasflöden. Slutligen gör du under den fjärde terminen ett examensarbete, vanligtvis inom ramen för ett av våra pågående internationella forskningsprojekt och i anknytning till de företag som vi samarbetar med.

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, med datavetenskap/datateknik som huvudområde och minst 15 högskolepoäng i matematik (analys och algebra). Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan

eller

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng inom matematik (analys och algebra), samt minst 15 högskolepoäng inom datateknik/datavetenskap (som innehåller programmering). Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2020

Studietakt: Heltid

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 10

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen: Magisterexamen, Masterexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

Programansvarig: Martin Magnusson

Anmälningskod ORU-M5001

Efter examen har du möjlighet till en spännande karriär, både inom näringslivet och universitetsvärlden. Specialister som kan utveckla och underhålla komplex intelligent mjukvara är redan mycket efterfrågade och kommer att bli allt mer viktiga i framtiden. Med spetskompetens inom robotik och intelligenta system är du redo att börja en karriär med forskning och utveckling inom avancerad AI-programmering, automation och självkörande fordon, datorseende, etc. Du är också behörig för doktorandstudier och en akademisk forskarkarriär.

Du har möjlighet att interagera med framtida arbetsgivare framför allt under examensarbetet. Många av våra tidigare studenter har fortsatt att forska eller fått anställning vid marknadsledande företag såsom ABB, MathWorks, etc.

 • Semantic Robots
  Att skapa robotar som förstår sammanhang, hanterar förändringar och som reagerar intuitivt på händelser.
 • ILIAD
  Ett internationellt forskningsprojekt som handlar om smarta lagerrobotar som själva hjälper till vid installation, förbättrar sig själva över tid genom att de lär sig av erfarenhet och som är säkra och effektiva i samarbete med människor.
 • CARESSES
  Ett internationellt, tvärvetenskapligt projekt vars mål är att designa de första robotarna som kan hjälpa äldre människor och anpassa sig till den enskildes kultur.
 • MoveCare
  Att ge hjälp till äldre i deras hem, med stöd av artificiell intelligens.

 • Mer information hittar du här: https://www.oru.se/aass

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Lotta Elvin

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Amanda Boström

What do you like most about the programme?
I really enjoy how international the programme is! The teachers and students alike are from all around the world. My classmates have different academic backgrounds as well, and this results in a melting pot of ideas.

What made you decide to start studying at Örebro University?
I did my bachelor's here, and I took some courses in AI and mobile robots, which I really enjoyed. When I decided to keep studying in the field, Örebro seemed like the obvious choice - the research done here at the AASS (Centre for Applied Autonomous Sensor Systems) is really impressive. Örebro is a very affordable and easily accessible town, and I love being able to bike everywhere.

Any advice to prospective students?
Keep working hard at the subjects you find the most difficult, and challenge yourself when there's something you're really good at. And don't forget to have fun!

Can you describe a regular day as a student?
On most days I meet my classmates at the university, and we'll sit together and work on our respective projects and have lunch together. This way we can draw from our different expertise areas, and someone always has coffee coupons. When I feel done for the day I like to go for a run in the forest behind the university or use the gym, to relax.

Tell us about your background
I moved to Sweden from Finland to study in 2008. I tried my hand at media design, history and Japanese before ending up studying for a bachelor's in computer science at Örebro university. Programming seemed like the ultimate, mathematical language to create things with.

What are your plans for the future?
I would like to continue in the academic world, hopefully teaching a class while doing research relating to robots living in human domestic environments. The best thing about the programme, is that even if I change my mind along the way, there are so many things that I can do with what I've learned. 

Daniel Ricao Canelhas

Tell us about your background?
I have done a 5-year programme at a university in Brazil, studying mechatronics, the intersection of mechanical engineering, electrical engineering and software development. You could say that a robot is the definitive mechatronic system, with many different constituent parts.

How did you find the programme at Örebro University?
I had the choice between two universities and Örebro University was top of my list. I was really impressed when I read about the international research carried out at AASS, the Centre for Applied Autonomous Sensor Systems, at the university’s School of Science and Technology. I commute by train to Örebro, and it works well – I bring my folding bike on the train and cycle to the university.

What do you like most about the programme?
There are many aspects to the programme that I like. The lecturers are all researchers, and they are all from very different backgrounds which is a great asset since they specialise in different areas of the field. I really enjoy the multicultural blend among lecturers and students. I also enjoy socialising with students on other programmes – you easily find people to hang out with here at the university. You don’t have to worry about having no one but computer nerds for company!

Advice to prospective students?
It is important not to scamp maths, but don’t be intimidated by it either. You just keep at it like in any other job. There are opportunities to do what you want here. Sweden is amazing in many ways – I am for instance on leave of absence from work to study. Comparing the study situation here to that in Brazil, where there aren’t enough places and where your financial situation as a student is very different, I’m in as good a place as I can be.

What are your plans for the future?
I would like to do a PhD. If you are an engineer, there are usually two career paths. You either focus on the technology or you go into project management or administration. I definitely want to focus on the technology and that’s what I am doing here. Many countries are short of engineers and there will be a large job market for those that have acquired further qualifications like I am now. Bill Gates has said that robotics is the next “computer”, i.e. it will revolutionise the world. And I believe that is true.