Robotik och intelligenta system, magister-/masterprogram, 120 hp

Starttermin: Hösten 2019 (öppen)

Är du intresserad av AI, självkörande fordon och andra avancerade robotar? I vårt internationella masterprogram i robotik och intelligenta system får du vara med i forskningens framkant, tillsammans med några av Sveriges ledande forskare.

Robot tittar på en mobiltelefon.

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, med datavetenskap/datateknik som huvudområde och minst 15 högskolepoäng i matematik (analys och algebra). Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan

eller

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng inom matematik (analys och algebra), samt minst 15 högskolepoäng inom datateknik/datavetenskap (som innehåller programmering). Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Det internationella masterprogrammet i robotik och intelligenta system ger dig en examen i datateknik som ligger i framkanten av dagens utveckling inom AI och smarta robotar. Du får lära dig om metoder som självkörande bilar använder för att veta var de är, hur navigationen i din telefon hittar den bästa rutten, maskininlärning som datorer använder för att hitta mönster och lösa svåra problem, om de sensorer som robotar använder för att se världen och mycket mer.

Programmets första år är uppbyggt kring temat ”utveckla din egen robot”. Från första dagen får du tillgång till en egen robot som du kommer att utrusta med fler och fler färdigheter under programmets olika kurser.

Masterprogrammet är en del av Örebro universitets ”Centre for Applied Autonomous Sensor Systems” (AASS)- en av Sveriges största akademiska forskargrupper inom robotik och intelligenta system. Vi är internationellt erkända för vår forskning inom fältet.

Efter examen kan du arbeta med utveckling och forskning inom bland annat beslutssystem i industrin, självkörande fordon och servicerobotar i hemmet. Några exempel på företag där studenter fått anställning efter avslutade studier är ABB, MathWorks, DICE och Epiroc. Många har också fortsatt med doktorandstudier för en forskarkarriär.

Utbildningsplan Robotik och intelligenta system, magister-/masterprogram, 120 hp

Programmet är uppdelat i moduler som innehåller delkurser, där i allmänhet två delkurser går parallellt under tioveckorsperioder.

Den första terminen börjar med en introduktionskurs som lägger grunden med ämnen som är centrala för de kommande kurserna och praktisk erfarenhet av modern programmering för robotar. Samtidigt går en delkurs om sensorer, det vill säga hur robotar uppfattar omgivningen. Terminen fortsätter med avancerad artificell intelligens för problemlösning och sökning samt reglerteknik för robotar, som gör att robotarna också kan utföra de planer de gör.

Den andra terminen börjar med en delkurs i maskininlärning för bildanalys, prognostisering, etc; samt probabilistisk robotik, som fokuserar på lokalisering och kartering. Om du väljer att ta examen efter ett år gör du sedan ett 15-poängs examensarbete. Om du vill fortsätta till programmets andra år läser du i stället delkurser i multiagent-system (hur får man självständiga robotar att samarbeta) och planering & schemaläggning (hur tar jag mig från A till B, och hur ska uppgifter ordnas för att nå ett mål).

Programmets andra år har större fokus på projektarbete. Den tredje terminen fylls till stor del av ett integrerat projektarbete, där du arbetar tillsammans med dina kurskamrater och fördjupar din förståelse av ämnena som du studerat tidigare genom att tillsammans utföra ett större projekt. Terminen innehåller också en unik kurs i mobil gassensorik, som tar upp mätning och modellering av saker så dynamiska som turbulenta gasflöden.

Slutligen gör du under den fjärde terminen ett examensarbete, vanligtvis inom ramen för ett av våra pågående internationella forskningsprojekt och i anknytning till de företag som vi samarbetar med.

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, med datavetenskap/datateknik som huvudområde och minst 15 högskolepoäng i matematik (analys och algebra). Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan

eller

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng inom matematik (analys och algebra), samt minst 15 högskolepoäng inom datateknik/datavetenskap (som innehåller programmering). Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 10

Urval: Antal högskolepoäng senast sista anmälningsdag.

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen: Magisterexamen, Masterexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

Programansvarig: Martin Magnusson

Efter examen har du möjlighet till en spännande karriär, både inom näringslivet och universitetsvärlden. Specialister som kan utveckla och underhålla komplex intelligent mjukvara är redan mycket efterfrågade och kommer att bli allt mer viktiga i framtiden. Med spetskompetens inom robotik och intelligenta system är du redo att börja en karriär med forskning och utveckling inom avancerad AI-programmering, automation och självkörande fordon, datorseende, etc. Du är också behörig för doktorandstudier och en akademisk forskarkarriär.

Du har möjlighet att interagera med framtida arbetsgivare framför allt under examensarbetet. Många av våra tidigare studenter har fortsatt att forska eller fått anställning vid marknadsledande företag såsom ABB, MathWorks, etc.

 • Semantic Robots
  Att skapa robotar som förstår sammanhang, hanterar förändringar och reagerar intuitivt på händelser.
 • ILIAD
  Ett internationellt forskningsprojekt som handlar om smarta lagerrobotar som själva hjälper till vid installation, förbättrar sig själva över tid genom att de lär sig av erfarenhet och som är säkra och effektiva i samarbete med människor.
 • CARESSES
  Ett internationellt, tvärvetenskapligt projekt vars mål är att designa de första robotarna som kan hjälpa äldre människor och anpassa sig till den enskildes kultur.
 • MoveCare
  Att ge hjälp till äldre i deras hem, med stöd av artificiell intelligens.

 • Mer information hittar du här: https://www.oru.se/aass

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Anna Wärn

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.