Statistikerprogrammet, Dataanalys och Business Intelligence, 180 hp

Vill du lära dig att analysera data? Gillar du matematik, lösa problem eller är samhällsintresserad? Då ska du läsa Statistikerprogrammet - Dataanalys och Business intelligence. Du kan arbeta som analytiker inom exempelvis bank- och försäkringsbranschen, spelbolag eller myndigheter.

En student sitter och studerar vid sin laptop.
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

Statistikerprogrammet förbereder dig för ett yrkesliv som statistiker på en bred arbetsmarknad inom offentlig och privat sektor. Exempel på yrken är analytiker inom finans, medicin, spelbolag och försäkring. Arbetsuppgifter varierar från att planera och genomföra statistiska undersökningar och analyser till att fungera som konsult och rådgivare till beställare av statistiskt material.

Programmet ger dig metoder i teori och praktik för genomförandet av statistiska undersökningar och analyser. Statistiska metoder för dataanalys är generella och har tillämpningar inom alla delar av samhället och kan behandla vitt skilda frågeställningar. Dataanalys handlar om att med datorns hjälp utvinna kunskap ur stora datamängder och Business Intelligence att ta fram relevanta beslutsunderlag – vilket är högrelevant för att jobba inom såväl näringsliv som övriga samhället. Under programmets gång utvecklar du fortlöpande ditt kunnande inom olika statistiska metoder samt att arbeta med statistisk programvara.

Inom programmet läser du förutom kurser i huvudämnet statistik också valfria kurser. Inom ramen för de valfria kurserna är det vanligt med studier i matematik, datavetenskap och informatik eller att profilera sig mot ett tillämpningsområde genom studier i till exempel företagsekonomi eller nationalekonomi, men även helt andra ämnesinriktningar är möjliga. Statistiska centralbyrån (SCB), med huvudkontor i Örebro, är en viktig partner i utbildningen med gästföreläsningar, studiebesök och möjlighet till sommarjobb. Programmet avslutas med en kandidatuppsats om 15 hp.

Programmet ger också behörighet att söka vidare till Masterprogrammet i tillämpad statistik.

Utbildningsplan Statistikerprogrammet, Dataanalys och Business Intelligence, 180 hp

Programmet omfattar totalt 180 högskolepoäng (hp) och leder till en kandidatexamen. Inom ramen för utbildningen läser studenten 120 hp med successiv fördjupning inom statistik som är utbildningens huvudområde. Programmet inleds med en termins studier i huvudområdet statistik: först läses kursen Grundläggande statistik, därefter kursen Data mining och business analytics. Inom återstoden av programmet läses 90 hp i huvudområdet statistik samt 60 hp valfria kurser.

Kurserna i statistik har en tydlig progression, där en succesiv teoretisk och ämnesmässig fördjupning sker, så att kunskap och information från tidigare kurser byggs vidare på under senare kurser inom programmet. Inom ramen för flertalet av programmets kurser sker såväl en breddning samt en tilltagande grad av självständighet.

Studenterna rekommenderas att under båda de valfria terminerna, 60 hp, stärka sina färdigheter och/eller förkovra sig i viktiga tillämpningsämnen genom att läsa kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi, informatik, datateknik eller matematik. Vidare rekommenderas studenterna att under minst en av de valfria terminerna stärka sina färdigheter och/eller förkovra sig i viktiga tillämpningsämnen genom att läsa kurser inom huvudområdena företagsekonomi, nationalekonomi eller informatik.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 15

Urval: Betyg 60%, Högskoleprov 40%

Studieort: Örebro

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Anmälningskod ORU-29402

Arbetsmarknaden för statistiker är mycket god. En statistiker kan arbeta inom många olika områden, såväl nationellt som internationellt. Statistiker anställs av banker, försäkringsbolag, läkemedelsbolag, företag inom tillverkningsindustrin, konsultföretag, spelbolag och offentliga myndigheter. En stor arbetsgivare för statistiker är Statistiska Centralbyrån (SCB).

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Rikard Gard.

”Statistiker blir allt viktigare på arbetsmarknaden nu när alla pratar om AI”

Rikard Gard läste till statistiker på Örebro universitet. Idag leder han ett utvecklingsteam som driver AI-utvecklingen hos det globala företaget Epiroc.
– Här får jag vara kreativ och skapa nya arbetssätt tillsammans med andra, säger han.

Isa Jansson

”Roligt och lärorikt – jag är supernöjd med min utbildning”

Fler borde överväga statistikeryrket, tycker Isa Jansson som valde Statistikerprogrammet vid Örebro universitet. "Många har en snäv syn på vad statistik är", säger hon.

Anders Lönnquist framför datorn vid sin arbetsplats.

"Statistiker har lätt att få jobb efter utbildningen"

Anders Lönnquist pluggade till statistiker vid Örebro universitet och jobbar nu som metodstatistiker på SCB. ”Arbetsmarknaden för statistiker är fantastisk”, säger han.