C-uppsatser - speglar bredden inom ämnet idrottsvetenskap

Inom idrottsvetenskap är bredden på teman kring c-uppsatser stor. Här visas ett urval av projekt som varit föremål för c-uppsatser vilka också speglar samarbeten med lokala sportföreningar och organisationer.

Fotboll, baseboll, basketboll, amerikansk fotboll

Lagidrott

Hockey

Jämförelse av anaerob prestationsfömåga mellan off ice och on-ice tester

GUSTAFSSON JESPER & UBALDO NINO (VT16)

Samband mellan aerob förmåga, upprepad sprintför-måga och agilityprestation hos unga ishockeyspelare

PULEO ALESSANDRO & SIMON FRIBERG (VT16)

Sambandet mellan maximal kraftutveckling, anaerob power och accelerationsförmåga på 10- respektive 20m skridskoåkning bland junior-elithockeyspelare

BJÖRS FREDRIK & HALLBERG JOHAN (VT15)


Fotboll

Samband mellan agility och acceleration, styrka och spänst hos manliga innebandyspelare i övre tonåren

NATANAEL BJÖÖR & NIKLAS DELLEGÅD (VT17)

Effekter av dribblingsglasögon på förmågan att genomföra riktningsförändringar hos semi-professionella fotbollsspelare

VIKTOR BJÖRHN & WILLIAM KIISKINEN (VT16)

Effekt av isometrisk träning för M. Hamstring på explosiv kraftutveckling och riktningsförändringar hos unga manliga fotbollsspelare

ENGSTRÖM RICKARD (VT15)

Effekten av två olika typer av knäböjsprogram på sprint- och agilityprestation ~ En träningsintervention utförd på kvinnliga fotbollsspelare

NILSSON FRIDA & OLSSON JULIA (VT15)

Effekt av abdominal bracing på acceleration och riktningsförändringar hos lagidrottare

JOHANSSON FREDRIK & IDUN KANGERUD ROSÉN (VT13)

Effekten av två olika typer av knäböjsprogram på sprint- och hoppförmågan hos ungdomsfotbollsspelare, En sex veckor lång intervention

LARSSON GUSTAV & NORDSTRÖM PHILIP (VT13)

Sprint- och plyometrisk träning förbättrar sprintförmågan för kvinnliga fotbollsspelare

CECILIA ERIKSSON HÄLL (VT12)


Volleyboll

Effects of plyometric versus eccentric exercise on the recovery of jumping performance and delayed onset muscle soreness in elite female volleyball players

BERGENS OSCAR & WICKSTRÖM MIKAEL (VT14)

Akuta effekter av knäböj och rebound jump på hopphöjd hos kvinnliga svenska volleybollspelare

WIKANDER MATILDA (VT13)

 

American Fotboll

Kontrastbadets akuta effekt på återhämtning och prestation efter högintensivt arbete bland elitidrottare

KALININ PAVEL & NORDAS RICHARD (VT13)

kettlebell träning

Motion, fitness träning

Motions- och styrketräningsvanor i förhållande till självkänsla bland styrketränande kvinnor.

ANDERSSON MALIN & NILSSON MARIE (VT16)

Fyra veckors bålträning förbättrar inte balansförmågan eller effektutvecklingsförmågan i de nedre extremiteterna

ARONSSON LINNÉA & JOHANSSON HANNA (VT15)

Foam rolling av quadricepsmuskulaturen har ingen akut effekt på rörlighet i knäled eller effektutveckling vid squat jump och counter movement jump

WENNER FREDDY (VT13)

Hantlar

Styrketräning, Kombinerad träning

En jämförelse av aerob högintensiv intervallträning kombinerad med styrketräning och upprepad sprint kombinerad med styrketräning

FREDRIKSSON FILIP & JOHANSSON VICTOR (VT15)

Effekterna av dagligt vågformad och linjärt periodiserad styrketräning på maximal- styrka och explosivitet

HARJU BIRK & LINDEBORG ALFRED (VT15)

Akuta fysiologiska responser vid två högintensiva träningsprotokoll - hos tränade manliga crossfitatleter

KALLIS FREDRIK & LINDHOLM ELIAS (VT15)

Effekt av kreatinsupplementering vid vaskulär ocklusionsträning på muskelarea och maximal styrka

NILSSON FILIP & PERSSON DANIEL (VT15)

Finns det någon skillnad i muskelaktivering mellan traditionell- och funktionell styrketräning hos vältränade unga män?

ENGDAHL JACOB & RECAREY-GARDETA JOHAN (VT15)

Kan vertikalhopp förutsäga manliga och kvinnliga styrkelyftares tävlings 1RM prestation i klassiskt knäböj?

JOHANSSON MATHIAS (VT13)

Effekten av styrketräning kan begränsas mer av samtidig högintensiv intermittent aerob träning än av lågintensiv kontinuerlig aerob träning

MAGNUS JUTMAN (VT12)

cykel som stegrar

Ungdomar och Idrott

En undersökning kring användningsvanor och motivation till kosttillskottsanvändande bland svenska gymnasieelever

HALVARDSSON PATRIK & LARSSON ELIN (VT16)

Ungdomar med mer engagerade föräldrar har högre idrottsligt självupplevt hopp

SÖDERBERG ANNIE (VT12)

ben som springer

Uthållighet

Traditionell styrketräning och kombinerad styrke- och sprintträning - Hur påverkar de landsvägscyklisters prestationsförmåga?

MALIN JOHANSSON & SANDRA ALMER CARLSON (VT17)

Hög-Intensiv Cirkelträning med fria vikter – en alternativ metod för att förbättra Aerob Fitness?

SOFI LUNDIN (VT17)

Den akuta effekten av plyometriska hopp i uppvärmningen med avseende på sprintförmågan hos unga sprinttränande friidrottare

SARA SÖDERBERG (VT17)

Uthållighetsarbete i ett fastande tillstånd - Hur påverkar det akut substratutnyttjande av fett, sinnesstämning och upplevd ansträngning hos tränade kvinnor?

JESSICA EDSTRÖM & MARIJA MOCAN FREDRIKSSON (VT17)

Kan koffein innan träning förbättra den aeroba prestationen över tid?

ANTON HALLOR & MATHIAS ANGELIN (VT17)

Effekter av nitratrik rödbetsjuice på VO2 och viloblodtryck - En studie på vältränade kvinnor

JAKOBSSON JOSEFINE & JANSSON LINDA (VT14)

Beta-Alanin supplementation -En pilotstudie på högintensiv löpträning

FRANSSON SIMON & NÄSSÉN OLA (VT12)

Kompressionskläder förbättrar prestationen vid högintensivt arbete

JOHANSSON JOHAN (VT12)

En sambandsanalys mellan ett styrketest, maximalt staktest och långlopp - för prestation inom längdskidåkning

KARLSSON THERESE (VT12)