This page in English

Forskarutbildningsämnet maskinteknik

Ämnet maskinteknik vid Örebro universitet behandlar den mekaniska teknologins grunder och tillämpningar. Utbildningen på forskarnivå bedrivs med inriktning mot konstruktionsteknik respektive produktionsteknik.

Om forskarutbildningsämnet

Fakultetsnämnd

Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Allmän studieplan

Ämnesansvarig

Inom konstruktionstekniken bedrivs forskning för utveckling av datorstödd konstruktion och dess kopplingar mot dels produktutveckling och dels mot tillverkningsteknik. I denna forskarmiljö utvecklas en överordnad filosofi rörande datorintegrerad produktutveckling och produktion, baserad på modem modellering och simulering.

Den produktionstekniska forskningen är inriktad på trådteknik och pulvermetallurgi, och bedrivs delvis i samarbete med andra universitetet och tekniska högskolor. Här utvecklas ett modernt integrerat synsätt på processen, till skillnad från en äldre formalistisk syn.