This page in English

Mätningar i det experimentella labbet: beteende, kropp och hjärna, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Psykologi

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Om kursen

Läs mer om kursen på den engelska sidan. Du når den via länk här ovan.

Läs mer om våra två laboratorier:  Psykofys, hjärna & Virtual Reality-labbet och Psykologiskt laboratorium.

Anmälan

Amälan är stängd.

Nästa kurstillfälle

Inget beslut har fattats om nästa kurstillfälle. Normalt ges kursen vartannat år. Kursen gavs senast vårterminen 2023.