This page in English

Mätningar i det experimentella labbet: beteende, kropp och hjärna

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Psykologi

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Kristina Lexell, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 301092 This is an email address
  • Catherine Tuvblad, Universitetslektor
    019 303678 This is an email address

Om kursen

Läs mer om kursen på den engelska sidan. Du når den via länk här ovan.

Läs mer om våra två laboratorier:  Psykofys, hjärna & Virtual Reality-labbet och Psykologiskt laboratorium.

Anmälan

Amälan är stängd.

Nästa kurstillfälle

Inget beslut har fattats om nästa kurstillfälle. Normalt ges kursen vartannat år. Kursen gavs senast vårterminen 2023.