This page in English

Vetenskapligt skrivande, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Psykologi

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursperiod

19 september 2024 - 06 februari 2025

Kontaktpersoner

Innehåll

Kursen kommer att ge doktoranden kunskap i skriftlig vetenskaplig kommunikation som kan användas i avhandlingsarbetet. Huvudfokus kommer att ligga på hur man skriver en vetenskaplig artikel och doktoranden kommer att få användbara strategier för hur man strukturerar meningar och stycken på ett tydligt, vetenskapligt sätt. Med utgångspunkt i strategierna kommer doktoranden att arbeta med en artikel (som i slutändan kan ingå i avhandlingen) och kommer både att få och ge feedback till andra doktorander på deras artiklar. Kursen kommer också att täcka skrivfärdigheter i samband med ansökningar om forskningsfinansiering och granskning av vetenskapliga artiklar.

Kurstillfälle

Kursen kommer att ges hösten 2024 med start i setember månad.

Kursen ges på kvartsfart.

Sökanden skall vara antagen till utbildning på forskarnivå. 

Anmälan till kursen

Anmälan är stängd.