This page in English

Vetenskapligt skrivande

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Psykologi

Kontaktpersoner

Innehåll

Utveckla färdigheter för vetenskapligt skrivande inom följande områden:

  • Kvantitativa och kvalitativa artiklar
  • Litteraturöversikter
  • Populärvetenskapligt texter
  • Forskningsansökningar

Kursplan utvecklas utifrån önskemål och intresse. Hör av er till någon av kontaktpersonerna i god tid om ni är intresserad av kursen.

Efterfråga kursen

Kontakta Terese Glatz, This is an email address  eller Maria Ojala, This is an email address.