This page in English

Kvalitativ metod 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Sociologi

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursperiod

Mars 2020 - juni 2020

Kontaktpersoner

  • Ingela Abramsson, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 303352 This is an email address
  • Magnus Boström, Professor
    019 301247 This is an email address

Kursbeskrivning

I relation till olika metodologiska utgångspunkter diskuteras forskningsdesign, metoder för datainsamling och analys, samt möjligheter och begränsningar med olika tillvägagångssätt. Kvalitativa metoder diskuteras och analyseras utifrån makt- och intersektionalitetsperspektiv. Kursen består av en gemensam introducerande del (2.5 hp) och en fördjupningsdel (5 hp) med tre tematiska inriktningar: observation, intervjuer samt text- och diskursanalys. doktoranden väljer en av dessa inriktningar.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet 

Den sökande ska vidare ha godkänt betyg på kurs om kvalitativ metod, omfattande 7.5 högskolepoäng, på grund eller avancerad nivå, eller på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Praktisk information

Nästa kursstart: VT-2020 (12 mars) och HT-2021
Studietakt: Halvfart 
Undervisningsspråk: Engelska
Antal platser: 20
Praktisk information: Kursen har en fördjupningsdel (5 hp) med tre tematiska inriktningar. Doktoranden väljer en av dessa inriktningar.

Sista dag för anmälan var den 24 februari.