This page in English

Kvalitativ metod 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

 • Humanistiska studier
 • Genusvetenskap
 • Kriminologi
 • Kulturgeografi
 • Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Musikvetenskap
 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Rättsvetenskap
 • Socialt arbete
 • Sociologi
 • Statskunskap

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursperiod

15 oktober 2024 - 19 december 2024

Kontaktpersoner

Kursbeskrivning

I relation till olika metodologiska utgångspunkter diskuteras forskningsdesign, metoder för datainsamling och analys, samt möjligheter och begränsningar med olika tillvägagångssätt. Kvalitativa metoder diskuteras och analyseras utifrån makt- och intersektionalitetsperspektiv. Kursen består av en gemensam introducerande del (2.5 hp) och en fördjupningsdel (5 hp) med tre tematiska inriktningar: etnografier, intervjuer samt text- och diskursanalys. Doktoranden väljer en av dessa inriktningar eller flera av dessa inriktningar. Önskar man läsa ytterligare en eller två av inriktningarna så kan man göra det och få den examinerad. Du väljer det i anmälningsformuläret nedan. 

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet 

Den sökande ska vidare ha godkänt betyg på kurs om kvalitativ metod, omfattande 7.5 högskolepoäng, på grund eller avancerad nivå, eller på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Praktisk information

Nästa kursstart: 15 oktober 2024.
Studietakt: Halvfart 
Undervisningsspråk: Engelska
Antal platser: 20
Praktisk information: Kursen har en fördjupningsdel (5 hp) med tre tematiska inriktningar. Doktoranden väljer en eller flera av dessa inriktningar.

Anmäl dig här
Anmälan är öppen från 30 april till 10 september 2024.

Har du frågor kring schemat kontakta Magnus Boström.
Har du frågor kring anmälan kontakta Frida Wirsén.