This page in English

Kvalitativ metod 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

 • Humanistiska studier
 • Genusvetenskap
 • Kriminologi
 • Kulturgeografi
 • Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Musikvetenskap
 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Rättsvetenskap
 • Socialt arbete
 • Sociologi
 • Statskunskap

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kontaktpersoner

 • Ingela Abramsson, Utbildnings- och forskningsadministratör
  019 303352 This is an email address
 • Magnus Boström, Professor
  019 301247 This is an email address

Kursbeskrivning

I relation till olika metodologiska utgångspunkter diskuteras forskningsdesign, metoder för datainsamling och analys, samt möjligheter och begränsningar med olika tillvägagångssätt. Kvalitativa metoder diskuteras och analyseras utifrån makt- och intersektionalitetsperspektiv. Kursen består av en gemensam introducerande del (2.5 hp) och en fördjupningsdel (5 hp) med tre tematiska inriktningar: etnografier, intervjuer samt text- och diskursanalys. Doktoranden väljer en av dessa inriktningar.

Önskar man läsa ytterligare en eller två av inriktningarna så kan man göra det och få den examinerad. Finns önskemål om detta, kontakta forskningsadministratör Ingela Abramsson.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet 

Den sökande ska vidare ha godkänt betyg på kurs om kvalitativ metod, omfattande 7.5 högskolepoäng, på grund eller avancerad nivå, eller på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Praktisk information

Nästa kursstart: 28 februari 2023. Nästa tillfälle ges HT 2024.
Studietakt: Halvfart 
Undervisningsspråk: Engelska
Antal platser: 20
Praktisk information: Kursen har en fördjupningsdel (5 hp) med tre tematiska inriktningar. Doktoranden väljer en av dessa inriktningar.

Schemat är uppdaterat 2023-02-16. Har du frågor kring schemat så kontakta Magnus Boström.

Sista anmälningsdag var den 2 februari 2023 och anmälan är nu stängd.