This page in English

Kvalitativ metod 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Sociologi

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kontaktpersoner

  • Ingela Abramsson, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 303352 This is an email address
  • Magnus Boström, Professor
    019 301247 This is an email address

Kursbeskrivning

I relation till olika metodologiska utgångspunkter diskuteras forskningsdesign, metoder för datainsamling och analys, samt möjligheter och begränsningar med olika tillvägagångssätt. Kvalitativa metoder diskuteras och analyseras utifrån makt- och intersektionalitetsperspektiv. Kursen består av en gemensam introducerande del (2.5 hp) och en fördjupningsdel (5 hp) med tre tematiska inriktningar: observation, intervjuer samt text- och diskursanalys. Doktoranden väljer en av dessa inriktningar.

Önskar man läsa ytterligare en eller två av delarna så kan man göra det och få den examinerad som en Individuell kurs. Mer information finns i anmälningsformuläret.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet 

Den sökande ska vidare ha godkänt betyg på kurs om kvalitativ metod, omfattande 7.5 högskolepoäng, på grund eller avancerad nivå, eller på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Praktisk information

Nästa kursstart: VT 2023 och HT 2024
Studietakt: Halvfart 
Undervisningsspråk: Engelska
Antal platser: 20
Praktisk information: Kursen har en fördjupningsdel (5 hp) med tre tematiska inriktningar. Doktoranden väljer en av dessa inriktningar.