This page in English

Alumner och vänner

A great big Swedish hug to all our alumni!

När du har studerat hos oss eller på annat sätt valt att stötta och samverka med oss är du en del av den pågående berättelsen om Örebro universitet och en vän för livet.

Hur mycket du vill engagera dig för Örebro universitet är upp till dig. Vi är glada över att våra alumner ofta kommer tillbaka för flera olika anledningar. Det kan vara för:

  • vidareutbildning
  • stödja studenter volontärt
  • rekrytera talang till sin verksamhet
  • arbeta med oss med en ny innovation
  • finansiera forskning
  • erbjuda våra studenter arbetslivserfarenhet i form av praktik eller liknande
  • återse gamla vänner
  • eller helt enkelt njuta av våra kulturella, sociala och vetenskapliga evenemang och föreläsningar.

Ett stort tack till alla er som är med och både tar del av det stöd vi erbjuder och som själva är med och erbjuder stöd till våra verksamheter. Ni är med och bidrar till Örebro universitets framgång och goda rykte.

Om du ännu inte blivit en del av vår berättelse är du varmt välkommen att bidra på det sätt som passar dig bäst.

För mer information kontakta:

Tim Stubbings

Tjänstetitel: Verksamhetssamordnare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Tim Stubbings

E-post:

Telefon: 019 303158

Rum: E2255

Tim Stubbings