This page in English

Martin Magnusson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303870

Rum: T1216

Martin Magnusson

Om Martin Magnusson

Jag forskar inom gruppen för mobil robotik och olfaktion vid forskningscentret AASS. (Mer information finns på den engelska versionen av den här sidan.

Forskning

Min huvudsakliga forskning rör kartering, lokalisering och 3D-perception för mobila robotar: det vill säga hur en robot kan se sig omkring och veta var den är genom att bygga en karta, samt hur tredimensionella bilder kan användas i tillämpningar för mobila robotar, och hur de kan lagras och tolkas på ett effektivt sätt. Jag är särskilt intresserad aspekter av kartor som går utöver att enbart representera geometri: till exempel kartor av flöden och aktivitetsmönster, hur osäkert kartinformation såsom handritade skisser kan användas av robotar, och metoder som en robot kan använda för att själv bedöma kvaliteten av sin karta. 

Jag stöder the international committee for robot arms control och the campaign to stop autonomous military robots.

Undervisning

Jag undervisar bl.a. i kurserna "introduktion till robotik och intelligenta system", "datorgrafik" och "imperativ programmering". 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar | 

Artiklar i tidskrifter

Gholami Shahbandi, S. & Magnusson, M. (2019). 2D map alignment with region decomposition. Autonomous Robots, 43 (5), 1117-1136.
Gabellieri, C. , Palleschi, A. , Mannucci, A. , Pierallini, M. , Stefanini, E. , Catalano, M. G. , Caporale, D. , Settimi, A. & et al. (2019). Towards an Autonomous Unwrapping System for Intralogistics. IEEE Robotics and Automation Letters, 4 (4), 4603-4610.
Mielle, M. , Magnusson, M. & Lilienthal, A. J. (2019). URSIM: Unique Regions for Sketch Map Interpretation and Matching. Robotics, 8 (2).
Fan, H. , Kucner, T. P. , Magnusson, M. , Li, T. & Lilienthal, A. (2018). A Dual PHD Filter for Effective Occupancy Filtering in a Highly Dynamic Environment. IEEE transactions on intelligent transportation systems (Print), 19 (9), 2977-2993.
Amigoni, F. , Yu, W. , Andre, T. , Holz, D. , Magnusson, M. , Matteucci, M. , Moon, H. , Yokozuka, M. & et al. (2018). A Standard for Map Data Representation: IEEE 1873-2015 Facilitates Interoperability Between Robots. IEEE robotics & automation magazine, 25 (1), 65-76.
Almqvist, H. , Magnusson, M. , Kucner, T. P. & Lilienthal, A. (2018). Learning to detect misaligned point clouds. Journal of Field Robotics, 35 (5), 662-677.
Gholami Shahbandi, S. , Magnusson, M. & Iagnemma, K. (2018). Nonlinear Optimization of Multimodal Two-Dimensional Map Alignment With Application to Prior Knowledge Transfer. IEEE Robotics and Automation Letters, 3 (3), 2040-2047.
Kucner, T. P. , Magnusson, M. , Schaffernicht, E. , Hernandez Bennetts, V. M. & Lilienthal, A. J. (2017). Enabling Flow Awareness for Mobile Robots in Partially Observable Environments. IEEE Robotics and Automation Letters, 2 (2), 1093-1100.
Almqvist, H. , Magnusson, M. & Lilienthal, A. J. (2014). Improving Point Cloud Accuracy Obtained from a Moving Platform for Consistent Pile Attack Pose Estimation. Journal of Intelligent and Robotic Systems, 75 (1), 101-128.
Stoyanov, T. , Magnusson, M. & Lilienthal, A. J. (2013). Comparative evaluation of the consistency of three-dimensional spatial representations used in autonomous robot navigation. Journal of Field Robotics, 30 (2), 216-236.
Stoyanov, T. , Magnusson, M. , Lilienthal, A. J. & Andreasson, H. (2012). Fast and accurate scan registration through minimization of the distance between compact 3D NDT Representations. The international journal of robotics research, 31 (12), 1377-1393.
Magnusson, M. , Andreasson, H. , Nüchter, A. & Lilienthal, A. J. (2009). Automatic appearance-based loop detection from three-dimensional laser data using the normal distributions transform. Journal of Field Robotics, 26 (11-12), 892-914.
Magnusson, M. , Lilienthal, A. J. & Duckett, T. (2007). Scan registration for autonomous mining vehicles using 3D-NDT. Journal of Field Robotics, 24 (10), 803-827.

Böcker

Kucner, T. P. , Lilienthal, A. , Magnusson, M. , Palmieri, L. & Swaminathan, C. S. (2020). Probabilistic Mapping of Spatial Motion Patterns for Mobile Robots. Springer International Publishing (Cognitive Systems Monographs 40).

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Kucner, T. P. , Lilienthal, A. , Magnusson, M. , Palmieri, L. & Swaminathan, C. S. (2020). Closing Remarks. I: Probabilistic Mapping of Spatial Motion Patterns for Mobile Robots (ss. 143-151). . Springer.
Kucner, T. P. , Lilienthal, A. , Magnusson, M. , Palmieri, L. & Swaminathan, C. S. (2020). Introduction. I: Probabilistic Mapping of Spatial Motion Patterns for Mobile Robots (ss. 1-13). . Springer.
Kucner, T. P. , Lilienthal, A. , Magnusson, M. , Palmieri, L. & Swaminathan, C. S. (2020). Maps of Dynamics. I: Probabilistic Mapping of Spatial Motion Patterns for Mobile Robots (ss. 15-32). . Springer.
Kucner, T. P. , Lilienthal, A. , Magnusson, M. , Palmieri, L. & Swaminathan, C. S. (2020). Modelling Motion Patterns with Circular-Linear Flow Field Maps. I: Probabilistic Mapping of Spatial Motion Patterns for Mobile Robots (ss. 65-113). . Springer.
Kucner, T. P. , Lilienthal, A. , Magnusson, M. , Palmieri, L. & Swaminathan, C. S. (2020). Modelling Motion Patterns with Conditional Transition Map. I: Probabilistic Mapping of Spatial Motion Patterns for Mobile Robots (ss. 33-64). . Springer.
Kucner, T. P. , Lilienthal, A. , Magnusson, M. , Palmieri, L. & Swaminathan, C. S. (2020). Motion Planning Using MoDs. I: Probabilistic Mapping of Spatial Motion Patterns for Mobile Robots (ss. 115-141). . Springer.
Kucner, T. P. , Magnusson, M. , Swaminathan, C. S. , Lilienthal, A. & Palmieri, L. (2020). Preface. I: Probabilistic Mapping of Spatial Motion Patterns for Mobile Robots (ss. vii-x). . Springer.

Konferensbidrag

Adolfsson, D. , Magnusson, M. , Alhashimi, A. , Lilienthal, A. & Andreasson, H. (2021). CFEAR Radarodometry - Conservative Filtering for Efficient and Accurate Radar Odometry. I: IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2021). Konferensbidrag vid IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2021), Prague, Czech Republic, (Online Conference), September 27 - October 1, 2021.
Adolfsson, D. , Magnusson, M. , Liao, Q. , Lilienthal, A. & Andreasson, H. (2021). CorAl – Are the point clouds Correctly Aligned?. I: 10th European Conference on Mobile Robots (ECMR 2021). Konferensbidrag vid 10th European Conference on Mobile Robots (ECMR 2021), Bonn, Germany, (Online Conference), August 31 - September 3, 2021.
Sun, L. , Adolfsson, D. , Magnusson, M. , Andreasson, H. , Posner, I. & Duckett, T. (2020). Localising Faster: Efficient and precise lidar-based robot localisation in large-scale environments. I: 2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Konferensbidrag vid 2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), Paris, France, May 31 - August 31, 2020 (ss. 4386-4392). IEEE.
Vintr, T. , Yan, Z. , Eyisoy, K. , Kubis, F. , Blaha, J. , Ulrich, J. , Swaminathan, C. S. , Molina, S. & et al. (2020). Natural Criteria for Comparison of Pedestrian Flow Forecasting Models. Konferensbidrag vid IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Las Vegas, NV, USA (Virtual), October 25-29 2020..
Swaminathan, C. S. , Kucner, T. P. , Magnusson, M. & Lilienthal, A. J. (2020). Quantitative Metrics for Execution-Based Evaluation of Human-Aware Global Motion Planning. I: HRI 2020 Workshop on Test Methods and Metrics for Effective HRI in Real World Human-Robot Teams. Konferensbidrag vid HRI 2020 Workshop on Test Methods and Metrics for Effective HRI in Real World Human-Robot Teams, Cambridge, UK, April 3, 2020..
Mielle, M. , Magnusson, M. & Lilienthal, A. J. (2019). A comparative analysis of radar and lidar sensing for localization and mapping. I: 2019 European Conference on Mobile Robots (ECMR). Konferensbidrag vid 9th European Conference on Mobile Robots (ECMR 2019), Prague, Czech Republic, September 4-6, 2019. IEEE.
Adolfsson, D. , Lowry, S. , Magnusson, M. , Lilienthal, A. J. & Andreasson, H. (2019). A Submap per Perspective: Selecting Subsets for SuPer Mapping that Afford Superior Localization Quality. I: 2019 European Conference on Mobile Robots (ECMR). Konferensbidrag vid European Conference on Mobile Robotics (ECMR), Prague, Czech Republic, September 4-6, 2019. IEEE.
Fan, H. , Lu, D. , Kucner, T. P. , Magnusson, M. & Lilienthal, A. (2018). 2D Spatial Keystone Transform for Sub-Pixel Motion Extraction from Noisy Occupancy Grid Map. I: Proceedings of 21st International Conference on Information Fusion (FUSION). Konferensbidrag vid 21st International Conference on Information Fusion (FUSION), Cambridge, UK, July 10 - 13, 2018 (ss. 2400-2406).
Mielle, M. , Magnusson, M. & Lilienthal, A. J. (2018). A method to segment maps from different modalities using free space layout MAORIS: map of ripples segmentation. Konferensbidrag vid IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2018), Brisbane, Australia, May 21-25, 2018 (ss. 4993-4999). IEEE Computer Society.
Swaminathan, C. S. , Kucner, T. P. , Magnusson, M. , Palmieri, L. & Lilienthal, A. (2018). Down the CLiFF: Flow-Aware Trajectory Planning under Motion Pattern Uncertainty. I: 2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Konferensbidrag vid 31st IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Madrid, Spain, October 1-5, 2018 (ss. 7403-7409). Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
Andreasson, H. , Adolfsson, D. , Stoyanov, T. , Magnusson, M. & Lilienthal, A. (2017). Incorporating Ego-motion Uncertainty Estimates in Range Data Registration. I: 2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Konferensbidrag vid IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2017), Vancouver, Canada, September 24–28, 2017 (ss. 1389-1395). Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
Palmieri, L. , Kucner, T. , Magnusson, M. , Lilienthal, A. J. & Arras, K. (2017). Kinodynamic Motion Planning on Gaussian Mixture Fields. I: IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2017). Konferensbidrag vid IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2017), Singapore, May 29 - June 03, 2017 (ss. 6176-6181). IEEE.
Zaganidis, A. , Magnusson, M. , Duckett, T. & Cielniak, G. (2017). Semantic-assisted 3D Normal Distributions Transform for scan registration in environments with limited structure. I: 2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Konferensbidrag vid 2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2017), Vancouver, Canada, September 24-28, 2017 (ss. 4064-4069). IEEE Robotics and Automation Society.
Magnusson, M. , Kucner, T. P. , Gholami Shahbandi, S. , Andreasson, H. & Lilienthal, A. (2017). Semi-Supervised 3D Place Categorisation by Descriptor Clustering. I: 2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Konferensbidrag vid 2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2017) Vancouver, Canada, September 24–28, 2017 (ss. 620-625). Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
Mielle, M. , Magnusson, M. , Andreasson, H. & Lilienthal, A. J. (2017). SLAM auto-complete: completing a robot map using an emergency map. I: 2017 IEEE International Symposium on Safety, Security and Rescue Robotics (SSRR). Konferensbidrag vid 15th IEEE International Symposium on Safety, Security and Rescue Robotics (SSRR 2017), ShanghaiTech University, China, October 11-13, 2017 (ss. 35-40). IEEE conference proceedings.
Mielle, M. , Magnusson, M. , Andreasson, H. & Lilienthal, A. (2017). Using emergency maps to add not yet explored places into SLAM. Konferensbidrag vid 2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Vancouver, Canada, September 24-28, 2017.
Triebel, R. , Arras, K. , Alami, R. , Beyer, L. , Breuers, S. , Chatila, R. , Chetouani, M. , Cremers, D. & et al. (2016). SPENCER: A Socially Aware Service Robot for Passenger Guidance and Help in Busy Airports. I: David S. Wettergreen, Timothy D. Barfoot, Field and Service Robotics Results of the 10th International Conference. Konferensbidrag vid 10th International Conference on Field and Service Robotics (FSR), Toronto, Canada, June 23-26, 2015 (ss. 607-622). Springer.
Kucner, T. , Magnusson, M. , Schaffernicht, E. , Hernandez Bennetts, V. & Lilienthal, A. (2016). Tell me about dynamics!: Mapping velocity fields from sparse samples with Semi-Wrapped Gaussian Mixture Models. I: Robotics Science and Systems Conference (RSS 2016). Konferensbidrag vid Robotics: Science and Systems Conference (RSS 2016), Workshop: Geometry and Beyond - Representations, Physics, and Scene Understanding for Robotics, University of Michigan, Ann Arbor, Ml, USA, June 18-22, 2016.
Mielle, M. , Magnusson, M. & Lilienthal, A. J. (2016). Using sketch-maps for robot navigation: interpretation and matching. I: 2016 IEEE International Symposium on Safety, Security, and Rescue Robotics (SSRR). Konferensbidrag vid 14th IEEE International Symposium on Safety, Security and Rescue Robotics (SSRR 2016), EPFL, Lausanne, Switzerland, October 23-27, 2016 (ss. 252-257). New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
Magnusson, M. , Vaskevicius, N. , Stoyanov, T. , Pathak, K. & Birk, A. (2015). Beyond points: Evaluating recent 3D scan-matching algorithms. I: 2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Konferensbidrag vid 2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), Seattle, USA, May 26-30, 2015 (ss. 3631-3637). IEEE conference proceedings.
Magnusson, M. , Kucner, T. & Lilienthal, A. J. (2015). Quantitative Evaluation of Coarse-To-Fine Loading Strategies for Material Rehandling. I: Proceedings of the IEEE International Conference on Automation Science and Engineering (CASE). Konferensbidrag vid IEEE International Conference on Automation Science and Engineering (CASE), Gothenburg, Sweden, August 24-28, 2015 (ss. 450-455). New York: IEEE conference proceedings.
Kucner, T. P. , Magnusson, M. & Lilienthal, A. J. (2015). Where am I?: An NDT-based prior for MCL. I: 2015 European Conference on Mobile Robots (ECMR). Konferensbidrag vid 7th European Conference on Mobile Robots, Lincoln, England, September 2-4, 2015. New York: IEEE conference proceedings.
Kucner, T. , Sarinen, J. , Magnusson, M. & Lilienthal, A. J. (2013). Conditional transition maps: learning motion patterns in dynamic environments. I: IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Konferensbidrag vid IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (ss. 1196-1201). IEEE.
Almqvist, H. , Magnusson, M. , Stoyanov, T. & Lilienthal, A. J. (2013). Improving Point-Cloud Accuracy from a Moving Platform in Field Operations. I: 2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Konferensbidrag vid 2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA, 6-10 May, Karlsruhe (ss. 733-738). IEEE conference proceedings.
Stoyanov, T. , Magnusson, M. & Lilienthal, A. J. (2012). Point Set Registration through Minimization of the L-2 Distance between 3D-NDT Models. I: 2012 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Konferensbidrag vid 2012 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), Saint Paul, MN, 14-18 May 2012 (ss. 5196-5201). IEEE conference proceedings.
Magnusson, M. & Almqvist, H. (2011). Consistent pile-shape quantification for autonomous wheel loaders. I: 2011 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Konferensbidrag vid IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems SEP 25-30, 2011, San Francisco, CA (ss. 4078-4083). IEEE.
Stoyanov, T. , Magnusson, M. , Almqvist, H. & Lilienthal, A. J. (2011). On the Accuracy of the 3D Normal Distributions Transform as a Tool for Spatial Representation. I: 2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Konferensbidrag vid IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND AUTOMATION (ICRA),Shanghai, PEOPLES R CHINA,MAY 09-13, 2011.. IEEE conference proceedings.
Stoyanov, T. , Magnusson, M. , Andreasson, H. & Lilienthal, A. J. (2010). Path planning in 3D environments using the normal distributions transform. I: IEEE/RSJ 2010 International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2010). Konferensbidrag vid IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, Taipei, Taiwan Oct 18-22, 2010 (ss. 3263-3268). IEEE conference proceedings.
Magnusson, M. , Andreasson, H. , Nüchter, A. & Lilienthal, A. J. (2009). Appearance-based loop detection from 3D laser data using the normal distributions transform. I: IEEE International Conference on Robotics and Automation 2009 (ICRA '09). Konferensbidrag vid IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2009 (ICRA '09), Kobe, Japan, May 12-17, 2009 (ss. 23-28). IEEE conference proceedings.
Magnusson, M. , Nüchter, A. , Lörken, C. , Lilienthal, A. J. & Hertzberg, J. (2009). Evaluation of 3D registration reliability and speed: a comparison of ICP and NDT. I: Proceedings of the 2009 IEEE international conference on Robotics and Automation, ICRA'09. Konferensbidrag vid 2009 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA'09), Kobe, Japan, May 12-17, 2009 (ss. 2263-2268). IEEE conference proceedings.
Magnusson, M. , Nüchter, A. , Lörken, C. , Lilienthal, A. J. & Hertzberg, J. (2008). 3D mapping the Kvarntorp mine: a rield experiment for evaluation of 3D scan matching algorithms. I: IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Workshop. Konferensbidrag vid IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Workshop "3D Mapping", Nice, France, September 2008.
Huhle, B. , Magnusson, M. , Straßer, W. & Lilienthal, A. J. (2008). Registration of colored 3D point clouds with a Kernel-based extension to the normal distributions transform. I: 2008 IEEE international conference on robotics and automation. Konferensbidrag vid IEEE international conference on robotics and automation, ICRA 2008, Pasadena, CA, USA, 19-23 May 2008 (ss. 4025-4030). New York, NY, USA: IEEE.
Andreasson, H. , Magnusson, M. & Lilienthal, A. (2007). Has something changed here?: Autonomous difference detection for security patrol robots. I: 2007 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems. Konferensbidrag vid IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems, 2007, IROS-2007, San Diego, USA, Oct. 29-Nov. 02, 2007 (ss. 3429-3435). New York, NY, USA: IEEE.
Magnusson, M. , Duckett, T. , Elsrud, R. & Skagerlund, L. (2005). 3D modelling for underground mining vehicles. Konferensbidrag vid The Conference on Modeling and Simulation for Public Safety, SimSafe, 2005 Linköping, Sweden.
Magnusson, M. & Duckett, T. (2005). A comparison of 3D registration algorithms for autonomous underground mining vehicles. Konferensbidrag vid 2nd European Conference on Mobile Robots, ECMR 2005, Ancona, Italy, September 7-10.

Licentiatavhandlingar