This page in English

Martin Magnusson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303870

Rum: T1216

Martin Magnusson

Om Martin Magnusson

Jag forskar inom gruppen för mobil robotik och olfaktion vid forskningscentret AASS. (Mer information finns på den engelska versionen av den här sidan.

Forskning

Min huvudsakliga forskning rör kartering, lokalisering och 3D-perception för mobila robotar: det vill säga hur en robot kan se sig omkring och veta var den är genom att bygga en karta, samt hur tredimensionella bilder kan användas i tillämpningar för mobila robotar, och hur de kan lagras och tolkas på ett effektivt sätt. Jag är särskilt intresserad aspekter av kartor som går utöver att enbart representera geometri: till exempel kartor av flöden och aktivitetsmönster, hur osäkert kartinformation såsom handritade skisser kan användas av robotar, och metoder som en robot kan använda för att själv bedöma kvaliteten av sin karta. 

Jag stöder the international committee for robot arms control och the campaign to stop autonomous military robots.

Undervisning

Jag undervisar bl.a. i kurserna "introduktion till robotik och intelligenta system", "datorgrafik" och "imperativ programmering". 

Wordcloud

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar