This page in English

Forskningsprojekt

Förändringar över tiden i deklarativt (episodisk och semantisk) minne hos skolbarn

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2013 - 2017

Kontaktperson

Reza Kormi-Nouri

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Minnet är en viktig kognitiv förmåga och handlar om inlärning och återhämtning av information. För barn i skolåldern är processerna för inlärning och återhämtning i utveckling. Detta projekt studerar utvecklingseffekter av inlärnings- och återhämtningsprocesser för två avancerade typer av minne: episodiskt och semantiskt minne. Episodiskt minne är personligt upplevda händelser och karaktäriseras av specifik tid- och platsinformation. Vi studerar grupper av barn i olika åldrar (lågstadiet, högstadiet och gymnasiet) och kön (pojkar och flickor) med avseende på deras inlärnings- och återhämtnings processer i det episodiska minnet. För att undersöka inlärningsprocessen, jämförs olika typer av motoriskt minne och verbalt minne. För att undersöka återhämtningsprocessen jämförs olika typer av minnestester (Fri återkallning, återkallning med hjälp av ledtrådar och igenkänning) med varandra. Vi studerar också utvecklingen av olika typer av semantiskt minne (flöde och ordförråd) som handlar om allmän information som delas mellan barnen. Vårt främsta mål i detta projekt är att testa en modell (sex-faktormodellen) av inlärning och återhämtning för barn med olika ålder och kön. Detta projekt är både teoretiskt och praktiskt viktigt. Teoretiskt är det viktigt att skapa en global modell för inlärning och återhämtningsprocesser för barn från ett utvecklingsperspektiv. Praktiskt är det viktigt att i utbildningssystemen använda effektivt stöd för inlärning och återhämtning. Det kommer att vara mycket användbart för lärare och personal som arbetar med barn (både normalutvecklade och funktionshindrade) att veta om, och i så fall hur, olika minnesprocesser varierar i förhållande till barnens ålder och kön.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners