This page in English

Forskningsprojekt

Sex och Smärta (SOS)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Steven J. Linton

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Den aktuella studien syftar till att undersöka unga kvinnor mellan 18 och 35 år, med och utan vaginal smärta, i syfte att öka förståelsen för vaginal smärta och utvecklingen av problem över tid. Studien kommer att fokusera på psykologiska och relationella faktorer såsom undvikande, uthärdande, rädsla för smärta, katastroftankar, upplevelse av sensuell intimitet och emotionell hälsa. Projektet utgörs av en longitudinell design med tre mättillfällen.

Finansiärer

  • Örebro universitet