This page in English

Steven J. Linton

Befattning: Professor emeritus Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Steven J. Linton
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Steven J. Linton

Steven J. Linton är seniorprofessor i klinisk psykologi. 

Forskning:

  • tidig identifiering och behandling av personer med ryggbesvär
  • tidiga interventioner för att förbättra ungdomars sömn
  • kommunikation mellan vårdgivare och patienter
  • smärta i samband med sex
  • roll av contexten i smärta
  • behandling av komorbida långvarig smärta och depression

Steven arbetar i Hybridprojektet.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Dagstidningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Dagstidningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)

Övrigt