This page in English

Forskningsprojekt

Ungdomars sömn, kompisar och sociala medier: En multimetodstudie

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2024

Kontaktperson

Serena Bauducco

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Så väl media som forskare har pekat på skärmar som en möjlig förklaring till ungdomars sömnbrist.

Detta projekt vill svara på frågan: Påverkar verkligen tekniken – speciellt sociala medier – ungdomars sömn?

Projektet kommer kombinera tre olika metoder: en longitudinell studie av kompisnätverk, ett nytt experiment i ett sömnlaboratorium och en fokusgrupp. Arbetet kommer att ske i samarbete med Prof. Michael Gradisar på Flinders universitet i Australien. Resultatet kommer att ge oss en större förståelse för hur skärmar och sociala interaktioner påverkar sömnproblem i tonåren. Det kommer att visa hur vi kan använda kompisrelationer och social påverkan för att unga ska kunna sova bättre. 

mobilskärm som lyser

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)