This page in English

FORSKNINGSMILJÖ

Sömnforskare tillbaka från Australien

En känguru äter från en kvinnas utsträckta hand

Örebro-forskaren Serena Bauducco har återvänt efter en 18 månader lång forskarvistelse på Flinders University, Adelaide, i Australien och nu är hon redo att sprida sina kunskaper i Sverige.

”Det finns många sömnforskare och sömnlab i Adelaide, så jag har haft bra möjligheter att nätverka kring mitt favoritämne. Jag fick också driva en experimentell studie kring ungdomars sömn och teknikanvändning i sömnlabbet Sleep & Psychology Lab på Flinders Universitet, vilket var utmanande, kul och lärorikt.”

Serena fick möjlighet att vistas vid Flinders University tack vare det forskningsanslag som hon beviljades från Vetenskapsrådet i hård konkurrens 2019. Den närmaste tiden kommer Serena att jobba klart med studierna hon genomförde i Australien samt också vara delaktig i projektet ”Främja Tonårssömn- kort- och långsiktiga effekter på psykisk hälsa ”. Syftet med projektet är att testa två skolbaserade program på högstadiet och gymnasiet: Sömn på Schemat - som Serena utvecklade under sin doktorandtid, och Mobilstopp - utvecklad av forskare på Flinders University.

Forskningsmiljön CHAMP gläds åt att välkomna Serena tillbaka och ser fram emot en förstärkning på sömnforskningssidan.