This page in English

Forskargrupp

Systemmedicin

Om gruppen

Medlemmar i gruppen Systems Medicine

Gruppens huvudsakliga forskningsområde är systemmedicin, med ett särskilt fokus på hur metabolomik kan tillämpas inom biomedicinsk forskning och relaterad integrativ bioinformatik. Mer specifikt intresserar vi oss för att identifiera sjukdomssårbarheter kopplade till olika metaboliska fenotyper och de underliggande mekanismer som kopplar samman dessa sårbarheter med utvecklingen av specifika sjukdomar eller andra samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd, s.k. komorbiditeter. En fördjupad förståelse för metaboliska fenotyper hos både sjuka och friska personer är avgörande för en individualiserad vård. I huvudsak har forskargruppen hittills forskat på fettleversjukdom som inte orsakas av alkohol och metaboliska komorbiditeter vid psykossjukdomar, samt genomfört studier av tidiga metaboliska störningar som föregått immunförmedlade inflammatoriska sjukdomar, specifikt typ 1-diabetes och celiaki.

Professor Matej Orešič var också initiativtagare till det populära open source-projektet MZmine, vilket resulterat i en mjukvara för behandling av metabolomikdata vilken fått stor spridning. Vi hoppas fortsatt kunna bidra till projektet med nya metoder.

Finansiärer

  • Academy of Finland
  • Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF)
  • Novo Nordisk Foundation
  • Vetenskapsrådet (VR)