This page in English

Victor Castro Alves

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303819

Rum: B3118

Victor Castro Alves
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Victor Castro Alves

Victor Castro-Alves är postdoktor och verkar inom ramen för Örebro universitets mångvetenskapliga forskningssatsning Mat och hälsa. Innan Victor Castro-Alves kom till Örebro universitet och forskningscentret Människa-Teknik-Miljö (MTM) disputerade han i livsmedelsvetenskap vid universitetet i São Paulo (USP), Brasilien. I sin avhandling studerade han kostfibrers kemiska struktur och deras hälsoeffekter på immunförsvarets celler. Han har också en masterexamen i livsmedelsvetenskap från USP efter att med hjälp av masspektrometri ha undersökt hur miljön runt omkring en gröda påverkar kvaliteten hos den skördade frukten. Samma typ av teknik använde Victor Castro-Alves för att undersöka kvaliteten på frukt som ingått i diverse växtförädlingsprogram vid Embrapa, ett brasilianskt statligt företag som bedriver lantbruksforskning.

Forskning

Vid Örebro universitet är Victor Castro-Alves primära fokus det forskningssamarbete som görs med andra forskargrupper i Sverige och andra länder, bland annat Danmark och Irland. Inom ramen för detta samarbete studeras hur utvecklingen av innovativa och kommersiellt hållbara strategier kan leda till ökat näringsinnehåll och ökad sensorisk kvalitet hos grönsaker och örter som odlas i växthus. Huvudsyftet med forskningen är att tillsammans med hållbara och konkurrenskraftiga verksamheter inom jordbruks- och livsmedelsindustrin producera nyttigare och godare råvaror genom att modulera belysningen i växthus. Med den nydanande tekniken sensomics integreras metabolomik, det vill säga ett sätt att i en enda kemisk analys studera alla små molekyler i ett biologiskt system, med starkt innovativa metoder för att testa råvarans kulinariska kvalitet. Forskningen bidrar på så sätt till en grundläggande förståelse för sambandet mellan växters metabolism och deras näringsmässiga och sensoriska kvalitet och leder till praktiska tillämpningar till nytta för primärproducenter, livsmedelsindustrin, återförsäljare, och inte minst för konsumenterna.

För mer information om publicerade artiklar, se Victor Castro Alves ResearcherID på Web of Science och hans sida på Google Scholar. Han finns också på ResearchGate.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Palma, C. F. F. , Castro Alves, V. , Rosenqvist, E. , Ottosen, C. , Strid, Å. & Morales, L. O. (2021). Effects of UV radiation on transcript and metabolite accumulation are dependent on monochromatic light background in cucumber. Physiologia Plantarum: An International Journal for Plant Biology, 173 (3), 750-761.
Castro Alves, V. , Kalbina, I. , Nilsen, A. , Mats, A. , Rosenqvist, E. , Jansen, M. A. K. , Qian, M. , Öström, Å. & et al. (2021). Integration of non-target metabolomics and sensory analysis unravels vegetable plant metabolite signatures associated with sensory quality: A case study using dill (Anethum graveolens). Food Chemistry, 344.
Palma, C. F. F. , Castro Alves, V. , Morales, L. O. , Rosenqvist, E. , Ottosen, C. & Strid, Å. (2021). Spectral composition of light affects plant sensitivity to UV-B and photoinhibition in cucumber. Frontiers in Plant Science, 11.
Castro Alves, V. , Kalbina, I. , Öström, Å. , Hyötyläinen, T. & Strid, Å. (2020). The taste of UV light: Using sensomics to improve horticultural quality. UV4Plants Bulletin (1), 39-43.
Nascimento, T. P. , Castro-Alves, V. C. , Castelan, F. P. , Calhua, M. F. N. , Saraiva, L. A. , Agopian, R. G. & Cordenunsi-Lysenko, B. R. (2019). Metabolomic profiling reveals that natural biodiversity surrounding a banana crop may positively influence the nutritional/sensorial profile of ripe fruits. Food Research International, 124, 165-174.
Castro Alves, V. , Misuzu Shiga, T. & Oliveira do Nascimento, J. R. (2019). Polysaccharides from chayote enhance lipid efflux and regulate NLRP3 inflammasome priming in macrophage-like THP-1 cells exposed to cholesterol crystals. International Journal of Biological Macromolecules, 127, 502-510.
Castelan, F. P. , Castro Alves, V. , Saraiva, L. A. , Nacsimento, T. P. , Cálhau, M. F. N. S. , Dias, C. T. S. & Cordenunsi-Lysenko, B. R. (2018). Natural Ecosystem Surrounding a Conventional Banana Crop Improves Plant Health and Fruit Quality. Frontiers in Plant Science, 9.
Castro Alves, V. , Gomes, D. , Menolli Jr., N. , Sforça, M. L. & Oliveira do Nascimento, J. R. (2017). Characterization and immunomodulatory effects of glucans from Pleurotus albidus, a promising species of mushroom for farming and biomass production. International Journal of Biological Macromolecules, 95, 215-223.
Ramos Do Prado, S. B. , Melfi, P. R. , Castro Alves, V. , Broetto, S. G. , Araújo, E. S. , do Nascimento, J. R. & Fabi, J. P. (2016). Physiological Degradation of Pectin in Papaya Cell Walls: Release of Long Chains Galacturonans Derived from Insoluble Fractions during Postharvest Fruit Ripening. Frontiers in Plant Science, 7.
Castro Alves, V. & Oliveira do Nascimento, J. R. (2016). Polysaccharides from raw and cooked chayote modulate macrophage function. Food Research International, 81, 171-179.
Castro Alves, V. C. & Oliveira do Nascimento, J. R. (2016). Speeding up the extraction of mushroom polysaccharides. Food Analytical Methods, 9 (9), 2429-2433.
Castro Alves, V. & Cordenunsi, B. R. (2015). Total Soluble Phenolic Compounds Quantification Is Not As Simple As It Seems. Food Analytical Methods, 8 (4), 873-884.
dos Santos Garruti, D. , de Oliveira Frederico Pinto, N. , Castro Alves, V. , Azevedo da Penha, M. F. , de Castro Tobaruela, E. & da Silva Araújo, Í. M. (2013). Volatile profile and sensory quality of new varieties of Capsicum chinense pepper. Ciência e tecnologia de alimentos, 33, 102-108.
Castro Alves, V. , da Silva Pereira, G. , de Oliveira Frederico Pinto, N. , Azevedo da Penha, M. F. & dos Santos Garruti, D. (2012). Sensory and Volatile Compounds Profile of Thap Maeo Banana: an Option for the Replacement of Pest-susceptible Cultivars. The Natural Products Journal, 2 (3), 205-211.
Castro Alves, V. , Azevedo da Penha, M. F. , de Oliveira Frederico Pinto, N. & dos Santos Garruti, D. (2012). Volatile Compounds Profile of Musa FHIA 02: An Option to Counter Losses by Black Sigatoka. The Natural Products Journal, 2 (1), 55-60.
Leite, L. M. , Carvalho, A. G. G. , Tavares Ferreira, P. L. F. , Xavier Pessoa, I. , Gonçalves, D. O. , de Araújo Lopes, A. , dos Santos Góes, J. G. , Castro Alves, V. C. & et al. (2011). Anti-inflammatory Properties of Doxycycline and Minocycline in Experimental Models: An in Vivo and in Vitro Comparative Study. InflammoPharmacology, 19 (2), 99-110.
Lucetti, D. L. , Lucetti, E. C. , Bandeira, M. A. M. , Veras, H. N. , Silva, A. H. , Am Leal, L. K. , Lopes, A. A. , Castro Alves, V. & et al. (2010). Anti-inflammatory Effects and Possible Mechanism of Action of Lupeol Acetate Isolated From Himatanthus Drasticus (Mart.) Plumel. Journal of Inflammation, 7.

Artiklar, forskningsöversikter

Cordenunsi-Lysenko, B. R. , Nascimento, J. R. O. , Castro-Alves, V. , Purgatto, E. , Fabi, J. P. & Peroni-Okyta, F. H. G. (2019). The Starch Is (Not) Just Another Brick in the Wall: The Primary Metabolism of Sugars During Banana Ripening. Frontiers in Plant Science, 10.

Kapitel i böcker, del av antologier

Castro Alves, V. , de Oliveira Frederico Pinto, N. , Penha, M. F. A. , Gomes, B. L. , Reifschneider, F. J. & Garruti, D. S. (2014). Aroma-Active Compounds of Capsicum Chinense Var. Biquinho. I: Vicente Ferreira; Ricardo Lopez, Flavour Science: Proceedings From XIII Weurman Flavour Research Symposium (ss. 567-571). Salt Lake City: Academic Press.
Penha, M. F. A. , Castro Alves, V. , de Oliveira Frederico Pinto, N. , Magalhães, H. C. R. , Reifschneider, F. J. & Garrut, D. S. (2014). Varietal Differences in the Volatile Profile of Bananas with Resistance to Black Leaf Streak Disease. I: Vicente Ferreira; Ricardo Lopez, Flavour Science: Proceedings From XIII Weurman Flavour Research Symposium (ss. 597-600). Salt Lake City: Academic Press.
Pinto, N. O. , Castro Alves, V. , Penha, M. F. A. , Gomes, B. L. , Reifschneider, F. J. & Garruti, D. S. (2014). Volatile Profile of New Improved Brazilian Capsicum chinense Peppers. I: Vicente Ferreira; Ricardo Lopez, Flavour Science: Proceedings From XIII Weurman Flavour Research Symposium (ss. 643-647). Salt Lake City: Academic Press.