This page in English

Victor Castro Alves

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303819

Rum: B3118

Victor Castro Alves
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Victor Castro Alves

Victor Castro-Alves är postdoktor och verkar inom ramen för Örebro universitets mångvetenskapliga forskningssatsning Mat och hälsa. Innan Victor Castro-Alves kom till Örebro universitet och forskningscentret Människa-Teknik-Miljö (MTM) disputerade han i livsmedelsvetenskap vid universitetet i São Paulo (USP), Brasilien. I sin avhandling studerade han kostfibrers kemiska struktur och deras hälsoeffekter på immunförsvarets celler. Han har också en masterexamen i livsmedelsvetenskap från USP efter att med hjälp av masspektrometri ha undersökt hur miljön runt omkring en gröda påverkar kvaliteten hos den skördade frukten. Samma typ av teknik använde Victor Castro-Alves för att undersöka kvaliteten på frukt som ingått i diverse växtförädlingsprogram vid Embrapa, ett brasilianskt statligt företag som bedriver lantbruksforskning.

Forskning

Vid Örebro universitet är Victor Castro-Alves primära fokus det forskningssamarbete som görs med andra forskargrupper i Sverige och andra länder, bland annat Danmark och Irland. Inom ramen för detta samarbete studeras hur utvecklingen av innovativa och kommersiellt hållbara strategier kan leda till ökat näringsinnehåll och ökad sensorisk kvalitet hos grönsaker och örter som odlas i växthus. Huvudsyftet med forskningen är att tillsammans med hållbara och konkurrenskraftiga verksamheter inom jordbruks- och livsmedelsindustrin producera nyttigare och godare råvaror genom att modulera belysningen i växthus. Med den nydanande tekniken sensomics integreras metabolomik, det vill säga ett sätt att i en enda kemisk analys studera alla små molekyler i ett biologiskt system, med starkt innovativa metoder för att testa råvarans kulinariska kvalitet. Forskningen bidrar på så sätt till en grundläggande förståelse för sambandet mellan växters metabolism och deras näringsmässiga och sensoriska kvalitet och leder till praktiska tillämpningar till nytta för primärproducenter, livsmedelsindustrin, återförsäljare, och inte minst för konsumenterna.

För mer information om publicerade artiklar, se Victor Castro Alves ResearcherID på Web of Science och hans sida på Google Scholar. Han finns också på ResearchGate.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Kapitel i böcker, del av antologier