Riskhantering i praktiken

Två hander som möts som håller i varsin pusselbit.

Dialog med socialtjänst och polis om att hantera risk för våld i nära relation i gles- och landsbygd.

Inom ramen för RISKSAM-projektet har vi tillsammans med polis och socialtjänst i främst Örebro kommun utvecklat och implementerat en arbetsmodell för strukturerad riskhantering för de som utsatts för våld i nära relation eller stalkning.

Från 2023 har vi för avsikt att sprida våra preliminära forskningsresultat från projektet, i dialog med socialtjänst och polis i gles- och landsbygd. För att göra detta genomför vi turnéer runt om i landet där vi - några forskare och doktorander – inom projektet, reser ut till kommuner i gles- och landsbygd för att prata med polis och socialtjänst om deras specifika förutsättningar, utmaningar och behov i arbetet med våld i nära relation.

Vid dessa dialoger får deltagarna ta del av en genomgång av Risksam-projektet och det aktuella kunskapsläget. De får också möjlighet att delta i en dialog, en fokusgruppsintervju, om gles- och landsbygdens särskilda förutsättningar, utmaningar och behov för att arbeta med våld i nära relation.

Under våren 2023 genomförs besök i Värmland, Dalarna, Östergötland, Västergötland och Västerbotten. Vi samverkar med länsstyrelserna i dessa regioner för genomförandet av besöken i kommunerna.  

Forskningsledare:
Susanne Strand, docent kriminologi, susanne.strand@oru.se

Samordnare och kontakt:
Anna-Karin Larsson, lektor socialt arbete, telefon: 073-999 1868, anna-karin.larsson@oru.se

Medverkande forskare:
Joakim Peterson
Mattias Persson
Martina Vikander
Johan Stjernqvist
Emma Källvik

Rapport

Att bedöma och hantera risk för våld i nära relation i gles- och landsbygd: Nyttiggörande av forskningsresultat från RISKSAM-projektet i dialog med socialtjänst och polis