KOSTSAM

Ett anteckningsblock

Ekonomisk forskning och ekonomisk utvärdering av insatser för att hantera våld i nära relationer och stalkning är ett outforskat område i svenska förhållanden. Det saknas forskning kring de ekonomiska effekterna av insatser inom rättsväsendet och till viss del även socialtjänsten. Vad kostar det om samhället inte jobbar samverkande kring riskhanteringen hos polisen och socialtjänsten? Vad kostar det om de skulle samverka?

Syftet med denna delstudie är att undersöka kostnadseffektiviteten av att arbeta med den nya modellen RISKSAM. Delstudien tar fram grundvärden för vad det kostar samhället och individen att utsättas för våld i nära relation och stalkning.

Delstudien samlar in kostnadsdagböcker och gör registerutdrag för att få veta mer om tidsåtgången i olika ärenden från riskbedömning fram tills att en långvarig insats sätts in.

Medverkande forskare:
Mattias Persson
Roya Bamzar
Susanne Strand

Läs mer

Mattias Persson: Vad är ekonomiskt våld i nära relationer? Sid. 29-34 i CVS:s skriftserie Vi talar om relationer. Hur kan vi hantera det relationsbaserade våldet? (pdf)