VÅLDSAM

En slingrig väg.

Syftet med detta projekt att utvärdera effekten av de behandlingsinsatser som socialtjänsten och ideella verksamheter erbjuder män som utövat våld i nära relation. Vidare syftar projektet även till att studera hur dessa insatser eventuellt kan förbättras genom att intervjua både klienter och terapeuter.

Projektet involverar tre verksamheter i Örebro (Centrum Mot Våld – socialtjänsten Örebro kommun, Mansforum, och Örebro Läns Mansmottagning) och Manscentrum i Stockholm. Projektet pågår mellan 2023-2025.

Medverkande forskare:
Joakim Petersson
Susanne Strand
Shilan Caman, Karolinska Institutet