RISKSAM

Händer som möts. De håller i pusselbitar.

Delstudie 1 utvecklar en ny strukturerad samverkansmodell för riskhantering. Modellen kallas RISKSAM och ska hjälpa polisen och socialtjänsten i arbetet med ärenden av våld i nära relation och stalkning.

Under projektets första år 2019–2022 (Fas1) har RISKSAM-modellen utvecklats och implementerats inom både polis och socialtjänst i polisregion Bergslagen (dvs. Örebro, Värmland, och Dalarnas län).

Under projektets kommande år 2023–2025 (Fas 2) kommer vi att studera RISKSAM-modellens effektivitet på olika utfall, så som till exempel upprepad utsatthet för våld i nära relation och stalkning. Därmed kommer vi bland annat att samla in data över polisanmälningar, domar och kontakter med socialtjänst som rör våld i nära relation och stalkning.

Vi kommer även under Fas 2 av projektet genomföra ett kvasi-experiment där de kommuner i de tre länen som vill arbeta med RISKSAM kommer att jämföras med de kommuner som inte arbetar med RISKSAM, bland annat vad gäller modellens effekt på upprepad utsatthet.

Medverkande forskare:
Joakim Petersson
Susanne Strand
Johan Stjernqvist

Läs mer

Susanne Strand: Stalking – att förfölja någon. Sid. 4 – 12. CVS:s skriftserie Vi talar om relationer. Hur kan vi hantera det relationsbaserade våldet? (pdf)

Johan Stjernqvist: Hur kan vi förklara partnervåldets uppkomst? Sid. 35 – 43. CVS:s skriftserie Vi talar om relationer. Hur kan vi hantera det relationsbaserade våldet? (pdf)

Joakim Petersson: Två typer av partnervåldsförövare. Sid. 44–49.  CVS:s skriftserie Vi talar om relationer. Hur kan vi hantera det relationsbaserade våldet? (pdf)