This page in English

RISKSAM

Strukturerad samverkan för prevention av stalkning och våld i nära relationer - Implementering och utvärdering av en riskhanteringsmodell för socialtjänst och polis.

RISKSAM är en evidens-baserad modell för en effektiv RISKhantering för den våldsutsatta och SAMverkan mellan socialtjänst och polis avseende våld i nära relation, stalkning och hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med RISKSAM är att effektivt kunna förhindra återfall i våld samt öka livskvaliteten för de utsatta.  

Läs mer om RISKSAM:s delprojekt genom att klicka på bilderna nedan. 

Om RISKSAM

Våld i nära relation och stalkning är ett omfattande folkhälsoproblem. Var tredje kvinna rapporterar att hon någon gång har varit utsatt. Våldet är problematiskt för både individen och samhället och behöver prioriteras för att förebyggas.

De resurser som finns idag har relativt låg brottsförebyggande effekt. Utsatthet och återfall är vanligt och livskvaliteten för de utsatta och deras barn är låg, särskilt på landsbygden. Idag bygger samverkan mellan polis och socialtjänst till stor del på personliga kontakter och samförstånd. Det gör det nuvarande arbetssättet väldigt sårbart. Det kan räcka med att en person slutar, eller att myndigheterna omstrukturerar sina verksamheter, så ändras förutsättningarna.

RISKSAM är ett sexårigt projekt (2019-2025) som finansieras av FORTE. Målet med projektet är att införa en ny modell för hur polisen och socialtjänsten samverkar gällande våld i nära relationer och stalkning.

Hela projektet har ett stads- och glesbygdsperspektiv samt ett barnperspektiv.

RISKSAM undersöker:

  • Samverkan inom och mellan polis och socialtjänst.
  • Återfall i våld.
  • Samhällsekonomiska kostnader.
  • Arbetsmiljön för personalen som hanterar dessa ärenden.
  • Livskvaliteten för de utsatta och deras barn.