HEDERSAM

En målning föreställande en ung kvinnas ansikte.

HEDERSAM är ett samarbetsprojekt mellan socialtjänsten och forskare. Syftet med projektet är att utveckla en arbetsmodell som skyddar de som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.

I projektet undersöks:

  • Socialtjänstens bedömningar och efterföljande hantering av hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Socialtjänsten erfarenheter och upplevelser av att arbeta med att bedöma risken för hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Socialtjänstens interna och externa samverkan när det gäller att hantera risken för hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Om RISKSAM modellen är tillförlitlig, giltig och användarvänlig i ärenden med hedersrelaterat våld och förtryck.

Medverkande forskare:
Joakim Petersson
Susanne Strand
Emma Källvik

Läs mer

Emma Källvik: Hedersrelaterat våld mot barn och unga – hur ser lagen ut i Sverige? Sid. 19–22. CVS:s skriftserie Vi talar om relationer. Hur kan vi hantera det relationsbaserade våldet? (pdf)