DiVA för affilierade forskare

Som affilierad forskare ska du registrera dina publikationer i Örebro universitets DiVA-databas (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

Följande publikationstyper ska registreras i DiVA

  • Artikel i vetenskaplig tidskrift
  • Bok, kapitel i bok
  • Konferensbidrag, refereegranskat paper
  • Avhandling
  • Rapport
  • Patent

Biblioteket importerar regelbundet poster från Web of Science och PubMed. Importen sker vanligtvis en gång i veckan. För att vi ska importera en publikation ska den uppfylla två krav:

  • Örebro universitet anges i en författaradress
  • Personen som anger Örebro universitet som författaradress har ett ORU-konto dvs en bekräftad tillhörighet till universitetet.

Observera att det är du som affilierad forskare som är ansvarig för att dina publikationer finns i DiVA. Sök i DiVA på ditt namn och sortera Nyast först vid några tillfällen per år för att se så att alla dina publikationer finns med.