Registrera musik i DiVA

Foto på en marimba.

Instruktioner för registrering av musik har tagits fram i samarbete mellan biblioteket och Musikhögskolan. Målet är att dokumentera och synliggöra den musikaliska produktionen. Registrering i DiVA innebär att informationen även blir synlig på de personliga profilsidorna.

Innan registrering

Sök i DiVA för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrering kan ha gjorts av biblioteket, en medförfattare eller så kan du själv ha registrerat materialet vid ett tidigare tillfälle.

Redan registrerad: Ändra i den befintliga registreringen om du vill redigera eller komplettera uppgifter. Om du inte kan ändra posten, kontakta DiVA-administratörerna på This is an email address

Inte registrerad: Logga in i Örebros DiVA med ditt ORU-konto och välj Lägg till publikation/Ladda upp filer. Du kan också importera uppgifter från andra databaser till DiVA.

Upphov till konstnärligt verk registreras en gång, inte flera gånger, trots flera framföranden eller visningar. Registrera första gången verket framförs i normalfallet. Bifoga gärna till exempel turnéplan som visar att verket kommer att uppföras flera gånger. Om verket uttrycks i en ny form som kräver bearbetning till exempel en skivinspelning, görs en ny registrering.

Registrering

Hjälptexter som förklarar fälten visas om du håller muspekaren över frågetecknet.

Du kan alltid spara din registrering som utkast genom att klicka på Avbryt/Spara utkast och välja Spara utkast.

Påbörjade registreringar hittar du under Lägg till publikation/Ladda upp filer där du väljer Mina utkast.

Följ instruktionerna för varje fält och fyll på med så mycket uppgifter som du har tillgång till. Uppgifterna ska stämma med dem som står angivna i publikationen. Ladda gärna upp programblad som fil (se punkt 16) om du registrerar ett liveframträdande.

1. Publikationstyp

Välj publikationstyp Konstnärlig output

2. Upphovsman

Ange samtliga upphovspersoner som är anställda vid Örebro universitet. För att ange fler upphovspersoner, klicka Ytterligare upphovsman.

Använd Koppla personpost för att hitta upphovspersoner som har poster i Örebro universitets DiVA.

Välj roll för varje upphovsperson. Titta igenom hela listan först, det finns flera olika roller som kan vara möjliga vid registrering av musik.

Ange användarnamn för ORU-konto i fältet Lokalt användar-id. Detta gör att musikverket syns på upphovspersonernas profilsidor.

3. Organisationstillhörighet

Ange den organisationstillhörighet som upphovspersonen hade vid verkets framförande eller publicering.

Om organisationstillhörigheten är Örebro universitet, välj Musikhögskolan som institution.

Om organisationstillhörigheten inte var Örebro universitet anges uppgiften i fältet Annat lärosäte, oavsett om typ av organisation.

4. Titel

Ange verkets titel. Om verket saknar titel skriv [Utan titel] i titelfältet.

5. Typ av innehåll

Läs Är mitt konstnärliga arbete granskat/refereed?

6. Resurstyp

Val av resurstyp styr vilka fält du kommer att ha möjlighet att fylla i under Övriga uppgifter. Om det saknas en lämplig beskrivning, lämna fältet tomt och ange lämplig information i fältet Fritextbeskrivning, se punkt 14.

7. Fysisk beskrivning

Använd fältet vid behov, till exempel ”2 CD-skivor”

8. Övriga uppgifter

År är ett obligatoriskt fält. Om det som registreras är ett liveframträdande så anges året när framträdandet skedde.

9. Utgivare

Ange uppgifter i de fält som är tillämpliga. Fältet Kanal används för att ange plats för offentliggörande om registreringen gäller ett liveframträdande.

10. Identifikatorer

I fältet URL anges webblänk till verket. Fältet kan upprepas att göra. Länken ska helst gå direkt till verket, inte till informationssidor. Om det är möjligt att ladda upp en fil (se punkt 16) istället är det att föredra, det är vanligt att länkar bryts med tiden.

En länk får automatiskt texten Extern länk i DiVA. Vill du att någon annan text ska visas, till exempel Ljudfil (Spotifylänk), så anges det under Benämning på URL.

11. Nationell ämneskategori

Välj gärna att öppna trädet för att få överblick över vilka ämneskategorier som kan väljas. Exempelvis Humaniora och konst -> Konst -> Musik. Du kan lägga till fler ämneskategorier genom att upprepa momentet

12. Forskningsämne

Välj Musikalisk gestaltning i rullistan.

13. Nyckelord

Ange gärna nyckelord, de gör att posten blir lättare att hitta.

14. Fritextbeskrivning

Fritextbeskrivningen ska innehålla den information som behövs för att beskriva verket och som inte kan beskrivas i andra fält. Följande frågor ger exempel på information som behöver finnas med:

  • Var och när framfördes/presenterades verket?
  • Vilka medverkade och vilka roller hade de?
  • Vilken repertoar?
  • Vem arrangerade verket?
  • Vem beställde verket?
  • Har det utbetalats något konstnärligt stöd för produktionen, exempelvis från Kulturrådet, Konstnärsnämnden eller Statens Musikverk?  

15. Abstract

Här kan en sammanfattning av konstnärliga utgångspunkter, idéer och metoder samt en sammanfattning av verkets innehåll skrivas in.

16. Ladda upp filer

På sidan 2 kan du ladda upp filer som är kopplade till verket, till exempel noter eller ljudupptagningar, alternativt beskrivande material som bekräftar din roll såsom programblad, affischer, recensioner, etc. Utnyttja gärna möjligheten att namnge filen, så det framgår vilken typ av material det rör sig om (ex. ljudupptagning, partitur, programblad)

Försäkra dig om att du är införstådd med publiceringsvillkoret, och kryssa därefter i rutan ”Jag godkänner publiceringsvillkoret”

17. Granska och skicka in

Kontrollera att uppgifterna är de du vill lämna in på sista sidan och skicka in posten.

Du kan ändra i posten till dess att den granskats vid biblioteket. Om du vill ändra något därefter tar du kontakt med bibliotekets granskare på epost: This is an email address

Efter registrering

De registrerade uppgifterna blir synliga omgående i DiVA och på upphovspersonernas profilsidor med undantag för bifogade filer. Dessa blir synliga efter att en DiVA-administratör har granskat uppgifterna.

Bibliotekets granskning innebär en genomgång av informationen för att se att den är korrekt och konsekvent. När det gäller konstnärligt produktion har vi små möjligheter att jämföra med information från andra källor, därför är det extra viktigt att du är noggrann vid registreringen. Det vi kan kontrollera är:

  • Har personer som är anställda vid universitetet rätt användarnamn och organisationstillhörighet?
  • Stämmer uppgiften om personer med det som framgår av bifogade länkar och filer?
  • Stämmer titel med det som framgår av bifogade länkar och filer?
  • Fungerar bifogade länkar och filer?

Efter registrering i DiVA sker export av information om publikationen till SwePub, som är ett register över vetenskaplig publicering och konstnärlig produktion vid svenska lärosäten. SwePub utvecklas av Kungliga biblioteket i dialog med Vetenskapsrådet (VR) och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för att ligga till grund för nationell information om forskning och konstnärlig produktion.