This page in English

Informationssökning för forskare

Foto på fyra personer som sitter runt ett bord. på bordet står en bärbar dator.

Universitetsbiblioteket ger stöd i informationssökning för forskare. Detta kan ske på olika sätt. Här har vi samlat vårt stöd för att du ska kunna välja det som passar dig bäst:

Boka handledning med din kontaktbibliotekarie

Behöver du tips på informationskällor eller sökmetoder? Kontakta din kontaktbibliotekarie för att boka handledning i informationssökning. Under handledningen fokuserar vi på val av informationskällor, val av sökmetoder, samt metoder för att lägga upp bevakningsprofiler. Vi hjälper dig att komma igång med systematiska sökningar, eller ger rådgivning under din sökprocess.

Boka ett sökuppdrag från universitetsbiblioteket

Biblioteket erbjuder sökningar på olika nivåer, allt beroende på ditt behov. Vid en mindre omfattande sökning räcker det ofta med ett tillfälle. Vi bokar ett möte där vi utformar en sökstrategi tillsammans med dig. Till skillnad från handledningssituationen så gör vi sökningen tillsammans. Kontakta din kontaktbibliotekarie för att boka en tid.  

Vid en mer omfattade systematisk litteraturöversikt kan vi behöva ses vid flera tillfällen. Vi träffas först för ett inledande möte där vi diskuterar upplägg, databaser, söktermer, eventuella begränsningar, tidsplan, med mera. Biblioteket utför sedan sökningen i relevanta databaser och återkopplar till dig. Under sökprocessen behöver vi ofta ses för flera avstämningsmöten. Eftersom systematiska sökningar är ett tidskrävande arbete är det viktigt att du hör av dig i god tid inför det att du behöver resultatet. Vi tar större sökuppdrag i den ordningen de kommer in. Du bokar ett sökuppdrag genom att fylla i bokningsformuläret.

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Med denna förfrågan samtycker jag till att mina uppgifter i formuläret hanteras av Örebro universitet under den tid som sökuppdragsförfrågan administreras. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta This is an email address.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.