This page in English

Informationssökning för forskare

Foto på fyra personer som sitter runt ett bord. på bordet står en bärbar dator.

Universitetsbiblioteket ger stöd i informationssökning för forskare. Detta kan ske på olika sätt. Här har vi samlat vårt stöd för att du ska kunna välja det som passar dig bäst:

Boka handledning med din kontaktbibliotekarie

Behöver du tips på informationskällor eller sökmetoder? Kontakta din kontaktbibliotekarie för att boka handledning i informationssökning. Under handledningen fokuserar vi på val av informationskällor, val av sökmetoder, samt metoder för att lägga upp bevakningsprofiler. Vi hjälper dig att komma igång med systematiska sökningar, eller ger rådgivning under din sökprocess.

Boka ett sökuppdrag från universitetsbiblioteket

Biblioteket erbjuder sökningar på olika nivåer, allt beroende på ditt behov. Vid en mindre omfattande sökning räcker det ofta med ett tillfälle. Vi bokar ett möte där vi utformar en sökstrategi tillsammans med dig. Till skillnad från handledningssituationen så gör vi sökningen tillsammans. Kontakta din kontaktbibliotekarie för att boka en tid.  

Systematiska litteraturöversikter

Vid en mer omfattade systematisk litteraturöversikt kan vi behöva ses vid flera tillfällen. Vi träffas först för ett inledande möte där vi diskuterar upplägg, databaser, söktermer, eventuella begränsningar, tidsplan, med mera. Biblioteket utför sedan sökningen i relevanta databaser och återkopplar till dig. Under sökprocessen behöver vi ofta ses för flera avstämningsmöten. Eftersom systematiska sökningar är ett tidskrävande arbete är det viktigt att du hör av dig i god tid inför det att du behöver resultatet. Vi tar större sökuppdrag i den ordningen de kommer in. Du bokar ett sökuppdrag genom att fylla i bokningsformuläret.

Vilken typ av översikt ska jag göra?

Det finns många olika typer av litteraturöversikter och Ibland är man inte helt säker på vilken typ man egentligen vill göra. Då kan det vara till hjälp att läsa en genomgång av vad som kännetecknar olika typer av litteraturöversikter. Booth et al sammanfattar i en artikel från 2009 de huvudsakliga typerna bra. En mer utförlig typologi, som också inkluderar en del ovanligare typer av översikter, finns i en nyare artikel av Sutton et al.

Bild på BrowZine på flera olika skärmar.

BrowZine

Med BrowZine kan du lägga upp bevakningar av tidskrifter inom olika ämnesområden så att du får uppdateringar när nya artiklar publiceras. Tjänsten finns som webbsida och app, och kan även användas för att bläddra i tidskrifter.

Logotypen för Libkey Nomad

LibKey Nomad

Hitta PDF-fulltext till artiklar när du är utanför campus-nätverket. Installera tillägget, välj organisation Örebro universitetsbibliotek, och håll utkik efter den gröna droppen. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.