This page in English

Kontakta din bibliotekarie

Kontaktbibliotekarien för ditt ämne kan bland annat erbjuda dig stöd vid systematiska litteratursökningar och ge råd om val av databaser, sökord och söktekniker.

Kriminologi, Pedagogik, Specialpedagogik, Psykologi, Litteraturvetenskap, Idrott, Retorik, Svenska, Historia

Åsa Arvidsson

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Åsa Arvidsson

E-post:

Telefon: 019 303235

Rum: U1134

Åsa Arvidsson

Byggnadsteknik, Datateknik, Företagsekonomi, Nationalekonomi, Informatik, Maskinteknik, Statistik, Matematik, Biologi, Kemi, Miljövetenskap, Engelska, Juridik, EDC

Gitta Harder

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Gitta Harder

E-post:

Telefon: 019 303231

Rum: U1140

Gitta Harder

Arbetsterapi, Folkhälsovetenskap, Handikappvetenskap, Hörselvetenskap

Ulrika Johansson

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Ulrika Johansson

E-post:

Telefon: 019 303868

Rum: U1132

Ulrika Johansson

Medicin

Elias Olsson

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Elias Olsson

E-post:

Telefon: 019 303315

Rum: C1112

Elias Olsson

Omvårdnad, röntgensjuksköterskor, biomedicin, måltidskunskap och värdskap

Marit Hammarland

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Marit Hammarland

E-post:

Telefon: 019 303213

Rum: U1136

Genusvetenskap, kulturgeografi, statskunskap, medie- och kommunikationsvetenskap, socialt arbete, samhällskunskap, sociologi, musik, bild och teater.

Peder Bergenwall

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Peder Bergenwall

E-post:

Telefon: 019 303697

Rum: U1130

Peder Bergenwall